Enric Cortinas

El passat 28 de febrer, el Consell de Ministres aprovava el nou Plan Hidrológico de la conca hidrogràfica de l’Ebre. Aquest Pla se suma als altres plans hidrològics aprovats recentment pel Govern a Ceuta, Melilla i Illes Balears, amb l’informe favorable del Consejo Nacional del Agua.

 

Els nous plans de conca, que recuperen l’esperit del Plan Hidrológico Nacional de 2001, aposten per la construcció de grans infraestructures per vendre i moure aigua, el que suposa obrir la gestió dels rius als mercats i als interessos privats. Només el Plan Hidrológico del Ebro preveu unes inversions de més de 2.500 milions d’euros a finançar per totes les administracions.

Les noves propostes de transvasament, així com alguns transvasaments existents, per exemple el del riu Ter o el del Segura, no consideren de forma suficient la gestió ambiental de l’aigua. Per al govern central els plans hidrològics són el producte final de la concepció de l’aigua com un recurs per ser utilitzat. Els usuaris de l’aigua són els que decideixen què es fa amb el recurs, i el medi ambient és secundari.

Tots aquests plans van en contra de la Directiva Marc Europea de l’Aigua (DMA), i suposen un retrocés en la gestió de l’aigua a Espanya. Ara per ara, els humans utilitzem de manera directa o indirecta una gran part de l’aigua dolça del planeta, ja sigui per beure, per regar o per produir electricitat, i això ens porta a una era d’escassetat. La DMA ens obliga a fer una gestió integrada de l’aigua, orientada a mantenir i millorar l’estat ecològic dels nostres ecosistemes aquàtics, i determina un canvi en les propostes d’inversió, centrades només en construir col·lectors, depuradores o abastaments d’aigua.

Així doncs, Espanya no solament no compleix amb els terminis establerts per la Directiva Marc de l’ Aigua, sinó que tampoc respecta els requisits ambientals d’aquesta.

rio ebro tortosaUn cop més, l’Estat espanyol retrocedeix en la protecció del medi ambient, i previsiblement haurem de fer front a importants multes econòmiques o la congelació de fons europeus davant d’aquest i altres incompliments de la Directiva Marc de l’Aigua.

Està en marxa la privatització dels rius, i està a les nostres mans aconseguir que l’aigua, com la vida, no sigui una mercaderia.

Riu Ebre, al seu pas per Tortosa