Veo Verde 23/03/2015
El 2030 el dèficit d’aigua al món arribarà al 40%.

A Xile el tema de l’aigua és pa de cada dia. D’una banda veiem la dramàtica situació de l’agricultura al nord i centre del país i de l’altra veiem com les grans empreses són beneficiades amb drets d’aigües per a la indústria minera (com el que passa a Caimans) i com el Govern no pren cartes en l’assumpte, deixant les glaceres sense protecció.