Vida Sana 24/03/2015
5 mesures per reduir l’exposició als contaminants hormonals.

A través dels menjadors escolars i d’hospitals, dels parcs municipals, de la neteja d’espais públics. La reducció de contaminants hormonals està també en mans d’ajuntaments i comunitats autònomes. mas info