Productes ecològics i controvèrsies

Quan parlem de productes ecològics ens referim a aquells que s’han obtingut a través de cultius basats en els mètodes i tècniques agrícoles tradicionals, sense utilitzar agroquímics, ja que alguns dels més freqüents són altament contaminants i de dubtosa seguretat per al consum humà. Les finalitats de l’agricultura ecològica són múltiples, no només aconseguir un … Continue reading Productes ecològics i controvèrsies