Política de privacitat


La informació que ens faciliti per qualsevol mitjà o mitjançant la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis d’aquesta pàgina web www.bioecoactual.com serà recollida en el nostre fitxer automatitzat i confidencial, acceptant el tractament de les seves dades personals incorporades a fitxers titularitat de Centipede Films, SL C/ Alfons Sala, 33-39 local, c.p.08202 Sabadell, Barcelona, Espanya, NIF B-64801327, degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD/1999 de 13 de desembre).

La finalitat d’aquest fitxer és poder atendre, gestionar les consultes i remetre la resposta a través del correu electrònic facilitat. Centipede Films, S.L. es compromet a no cedir les dades personals facilitades.

En qualsevol moment, l’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’adreça abans indicada, o enviant un correu electrònic a bio@bioecoactual.com

Referent als comentaris publicats a la web

Abans d’enviar un comentari, accepta:

a. Tenir plena responsabilitat pel comentari que vostè enviï.
b. Utilitzar aquesta funció només amb fins lícits.
c. No publicar material difamatori, abusiu, ofensiu, racista, sexista, amenaçador, vulgar, obscè, odiós o comentaris d’una altra manera inapropiats, i no enviar comentaris que constitueixin un delicte criminal o de responsabilitat civil.
d. No publicar o posar a disposició pública qualsevol material que estigui protegit per drets d’autor, marca comercial o un altre dret de propietat sense el permís exprés del propietari del copyright, marca comercial o qualsevol altre dret de propietat.
e. Avaluar per vostè mateix l’exactitud de qualsevol opinió, consell o un altre contingut.