Equip

Què és Bio Eco Actual? – Media Kit 2020Media Kit Bio Eco Actual 2020 Alimentación Ecológica Cosmética Bio prensa independiente

Edita
Centipede Films, S.L.
Tel. 93 747 43 19 – 664 32 02 51
C/ Alfons Sala, 33 – 39 local
08202 Sabadell
Barcelona

Direcció postal
Centipede Films, S.L.
Apartat de Correus nº74
08211 Castellar del Vallès
Barcelona – Espanya

Dipòsit Legal: B.10202–2013 / B.20513–2013

Bio Eco Actual® és una marca registrada a l’Oficina Española de Patentes y Marcas. Inscrit a l’Agencia Española de Protección de Datos.


Enric


Director
Enric Urrutia
bio@bioecoactual.com

 

Montse

 

Redacció
Montse Mulé
montse@centipedefilms.com

 

Oriol Urrutia Mulé


Co-Editor
Oriol Urrutia    comunicacion@bioecoactual.com

 

 


Disseny i Maquetació
info@quae.es

 

 

Disseny i Programació Web
info@wib.cat

 

Marcel

 

Informàtica
Marcel Graupera
marcel.graupera@desplega.com