AlterNativa3 14/10/2014
El Comerç Just, una eina eficaç per a eradicar la pobresa.

El Comerç Just ofereix un mètode senzill i directe per millorar la situació de les organitzacions productores en els seus llocs d’origen, donant-los l’oportunitat sortir de la pobresa millorant les condicions de vida de les seves famílies i la seva comunitat. mas info