Amigos de la Tierra 01/12/2016
Nou informe: Quins són els residus més abandonats.

L’informe d’Amigos de la Tierra, realitzat amb la Universitat Jaume I de Castelló, mostra quins són els residus que més s’abandonen a l’Estat espanyol i planteja solucions als fluxos més abundants.

ha presentat a València, en el marc de la jornada Tornar el casc 2.0: La gestión de residuos en el siglo XXI, l’informe En llauna i en ampolla: Quins són els residus que més s’abandonen. L’estudi, que hem realitzat al costat de la Universitat Jaume I en els últims mesos, analitza diferents mostres de residus per identificar els més nombrosos i trobar solucions per evitar el seu abandonament massiu.

Per a la investigació s’han comptabilitzat els residus trobats per activistes d’Amics de la Terra i també d’altres entitats com Greenpeace, Ecologistes en Acció, Surfrider i AHSA, en 32 recollides en 10 comunitats autònomes, així com els residus recollits pels serveis de neteja viària a les ciutats de Castelló, València i Alacant.

Les llaunes i les ampolles són els residus més abandonats en més de les 30 mostres realitzades

portada informe en lata y en botellaDurant la jornada de presentació, s’han donat a conèixer les principals conclusions de l’estudi: els residus abandonats més nombrosos, tant en les recollides dels activistes, com en les dels serveis de neteja viària, són les llaunes de begudes, ampolles de plàstic i ampolles de vidre.

En l’informe també es destaca la gran quantitat de paper i cartró recollida pels serveis de neteja viària, així com altres residus, com làmines de plàstic, principalment bosses plàstiques, cel·lulosa higiènica (tovalloletes, bolquers i mocadors), i residus, catalogats com tòxics i perillosos, burilles de tabac i restes de medicaments, que es troben en un percentatge molt menor, però que per la seva perillositat cal tenir-los en compte a l’hora d’aportar solucions per evitar el seu abandonament.

Els sistemes de retorn, SDDR, marcarien la diferència

La solució que marcaria una diferència significativa, segons els resultats de l’estudi, passa per recuperar la pràctica de vendre els envasos de begudes amb un dipòsit econòmic, que es reemborsaria a tornar els envasos, el conegut sistema de retorn d’envasos. Aquesta mesura, posada en marxa en nombrosos països i regions del món, podria reduir fins a més de la meitat dels residus abandonats en entorns naturals, i més d’un terç dels residus recollits pels serveis de neteja viària.

Per reduir el paper i cartró abandonat o tirat en papereres, proposem una recollida porta a porta als llocs on més es genera aquest tipus de residu, oficines, centres educatius i comerços.

Segons Amigos de la Tierra, les mesures més adequades per a evitar les bosses de plàstic impliquen una taxa ambiental o la prohibició de les bosses d’un sol ús. En aquest sentit, el Congrés dels diputats ha començat a donar els primers passos cap a la seva prohibició.

Pel que fa a les tovalloletes, bolquers i mocadors, cal reduir la fabricació dels mateixos com a productes d’un sol ús, i promoure alternatives rentables i reutilitzables.

Finalment, per als residus perillosos, encara que no siguin significatius percentualment, s’han d’estudiar accions efectives per evitar el seu abandonament, entre aquestes, al seu torn, podria establir-se un dipòsit econòmic.