Eco Portal 12/03/2015
Llista de companyies que utilitzen productes de Monsanto.

Monsanto és considerada una de les figures més nocives dins del mercat d’aliments. La seva fam comercial, coneguda per la seva poca ètica, ha arribat bona part de l’aliment que circula en el món sencer; així com a una infinitat de conseqüències ambientals associades a l’ús dels seus productes argoquímics.

Diverses investigacions científiques han demostrat que els aliments genèticament modificats de Monsanto han… mas info