Tots els productes (naturals, ecològics, convencionals) posats al mercat de la UE han de complir prèviament el Reglament (CE) núm. 1223/2009 de la UE de cosmètica. Els articles d’aquesta legislació no només proporcionen una definició per a un producte cosmètic, sinó que també estableixen requisits per a la fabricació de productes d’acord amb les bones pràctiques de fabricació (BPF), obliguen a que cada producte sigui avaluat per la seva seguretat per part d’un avaluador de seguretat qualificat i indiquen que una persona responsable ha d’avaluar la conformitat global del producte, incloent-hi la seva seguretat, les seves declaracions i etiquetatge, i la seva notificació a les autoritats per a la seva posada al mercat.

Cosmètica seguretat
123rfLimited©lightfieldstudios

Base de seguretat

En conseqüència, un producte cosmètic posat al mercat s’ha de valorar com a segur per llei i estar en condicions de demostrar-ho si/quan ho sol·liciti una autoritat dels estats membres de la UE. La seguretat és el màxim principi de la llei, per la qual cosa, quan hi ha dubtes sobre la seguretat d’un ingredient, les autoritats dels Estats Membres de la UE ho posen en coneixement de la Comissió de la UE, que posteriorment pot demanar al seu organisme independent d’avaluació de riscos, el Comitè Científic de Seguretat del Consumidor (SCCS), una revisió i el seu dictamen oficial per ajudar a desenvolupar una nova legislació sobre aquesta substància.

Per a la seguretat de tots, les avaluacions tenen en compte els grups de consumidors objectiu (per exemple, persones amb pell sensible, danyada o compromesa), així com l’exposició a substàncies per part dels membres vulnerables de la població, com ara els nens menors de tres anys, persones grans, dones embarassades i en període de lactància i persones amb respostes immunitàries compromeses, que es poden avaluar per separat.

Els envasos de productes cosmètics són el primer punt de contacte per a un consumidor abans de provar-lo

Col·lectius de població vulnerable – Eines d’orientació

Les “Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation” (Notes d’orientació per a les proves d’ingredients cosmètics i la seva avaluació de la seguretat) del SCCS, ara en la seva 11a revisió, és un document transparent i de lliure accés, que conté la informació rellevant sobre els diferents aspectes de les proves i avaluació de la seguretat de les substàncies cosmètiques a Europa. Les notes d’orientació de SCCS se centren en els ingredients cosmètics, però es donen orientacions indirectes per a l’avaluació de la seguretat dels productes acabats.

La guia inclou referències per a dades d’exposició detallades de productes cosmètics, inclosa informació relacionada amb nens i nadons per a categories de productes específiques, com ara pastes de dents, filtres solars i productes per a la cura del nadó. A més, s’ofereixen orientacions per a àrees específiques d’ús en el cos d’un nen, com ara al voltant dels ulls per a nens menors de tres anys (per exemple, la qualitat microbiològica del cosmètic acabat), i es fa referència a l’ús de productes i vies d’aerosol per a exposició nasal i oral. A més, s’ha d’emetre una avaluació especial de seguretat en cas que els productes estiguin destinats a ser utilitzats en nens menors de 3 anys.

Quan es considera una subpoblació específica com ara nadons i nens, l’avaluació de la seguretat té en compte aspectes com ara les propietats fisicoquímiques dels ingredients, l’exposició i el lloc d’aplicació. Per exemple, per a un cosmètic com les cremes de bolquers, l’avaluador de seguretat ha de tenir en compte l’impacte potencial de la irritació en l’absorció dèrmica dels ingredients, o per a altres productes per a la cura del nadó com les tovalloletes humides, cal tenir en compte les diferències de pH i la compatibilitat de la pell.

Cosmètica seguretat
123rfLimited©adrianhancu

Etiquetatge

Fora del tema immediat de l’avaluació de la seguretat, els envasos de productes cosmètics són, comprensiblement, el primer punt de contacte per a un consumidor abans de provar-lo. Per tant, és el lloc on els consumidors volen i han d’adquirir informació útil sobre el producte i com utilitzar-lo.

Els requisits d’etiquetatge dels productes cosmètics s’estableixen per llei segons el Reglament de cosmètics de la UE. Amb aquesta finalitat, tots els productes cosmètics han de proporcionar informació definida a l’envàs, com ara una llista d’ingredients, i especialment rellevant per a les persones amb nens, qualsevol redacció de les condicions d’ús i advertències que siguin necessàries (per exemple, “mantenir fora de l’abast dels nens” o “no s’ha d’utilitzar per a nens menors de 3 anys”).

Per a la seguretat de tots, les avaluacions tenen en compte els grups de consumidors objectiu

Com a exemple d’un requisit legal d’etiquetatge per protegir els grups de població vulnerables, com els nens, és el fluorur de sodi, que és una substància permesa amb límits restringits per a un ús segur (és a dir, l’annex III del Reglament de cosmètics de la UE) que ajuda a combatre les càries alhora que reforça l’esmalt. La legislació de la UE estableix que per a qualsevol pasta de dents que contingui entre un 0,1 i un 0,15% de fluor que encara no estigui etiquetada com a no apta per a nens (per exemple, “només per a ús per a adults”), el fabricant ha d’informar el consumidor amb una comunicació definida a l’envàs; és a dir: “Nens de 6 anys o menys: utilitzeu una quantitat de la mida d’un pèsol per al raspallat supervisat per minimitzar la deglució. En cas d’ingesta de fluor d’altres fonts, consulteu un dentista o un metge”. Amb aquesta finalitat, les pastes de dents formulades per a nens també poden incloure l’edat per a la qual està dissenyat el producte o per a nens menors de sis anys les pastes poden excloure el fluorur de sodi per complet.

Protecció contra la tergiversació

Un últim aspecte associat a la seguretat en garantir que un producte no ha de posar en perill la salut i la seguretat és la seva presentació; per exemple, els consumidors no haurien de confondre un cosmètic amb productes alimentaris segons la Directiva 87/357/CEE. El Reglament de la UE sobre cosmètics esmenta específicament aquest punt al considerant 10, i l’any 2022 una recent sentència, C-122/21, del TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea) va donar la raó a les autoritats nacionals lituanes, que havien ordenat la retirada del mercat de bombes de bany que semblaven aliments. La sentència va subratllar que les autoritats nacionals han de tenir en compte, a l’hora de fer aquesta avaluació, la vulnerabilitat de les persones i grups específics de consumidors, inclosos en particular els nens.

Autor: Mark Smith, Director de NATRUE

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2022