Punt de partida: el Pacte Verd Europeu. El canvi climàtic i la degradació ambiental són una amenaça existencial per a Europa i el món. La UE s’ha compromès a convertir-se en el primer bloc climàticament neutre del món l’any 2050. El canvi de comportaments de consum pot ser un motor important, que permeti als consumidors jugar el seu paper en la consecució d’una economia més sostenible.

normes cosmètics
©Bio Eco Actual

Normes dels cosmètics subjectes al marc polític

Llançat per la Comissió Europea (CE) el desembre de 2019, el Pacte Verd Europeu va iniciar una sèrie d’àmbits polítics que veurem que afecten els cosmètics naturals i ecològics (NOC) a tota la cadena de subministrament, des de l’aprovisionament fins als envasos, incloent:

 • De la granja a la taula (productes agrícoles inclosos els ecològics).
 • Protecció de la natura (protecció de la biodiversitat, abastament i sostenibilitat ambiental).
 • Mobilització de la indústria per una economia neta i circular (matèries primeres, envasos).

Productes químics: segurs i sostenibles per disseny

L’octubre de 2020, la CE va llançar l’Estratègia de Productes Químics per a la Sostenibilitat (CSS). Aquesta iniciativa representa una estratègia molt ambiciosa per als productes químics a la UE amb dos objectius clau: (i) protegir millor els ciutadans i el medi ambient; (ii) impulsar la innovació per a productes químics segurs i sostenibles. El CSS estableix una sèrie d’accions per assolir aquests objectius centrant-se, per exemple, en:

 • Prohibir els productes químics més nocius en els productes de consum (excepte quan siguin essencials);
 • Avaluar el focus de risc en l’exposició agregada (‘efecte còctel’) a substàncies químiques;
 • Impulsar la inversió i la innovació en disseny per a la producció de productes químics que siguin segurs i sostenibles;
 • Establir un procés més senzill “d’una substància, una avaluació”.

El CSS abasta diversos àmbits polítics horitzontals relacionats amb els productes químics, inclosos els usuaris últims de substàncies químiques com els cosmètics, i s’integra dins de l’enfoc de l’economia circular també al centre del Pacte Verd Europeu.

És imprescindible mantenir una avaluació sòlida de seguretat per als consumidors i el medi ambient

Revisions en upstream (extracció, producció i processament), impactes en downstream (distribució)

Com a primer pas cap a l’alineació del CSS, tant el REACH com el CLP estan en procés de revisió. Actualment, ambdues lleis horitzontals ja poden afectar els cosmètics. Els punts assenyalats per als cosmètics sota el procés de revisió del Reglament CLP han estat una referència a la possibilitat d’ampliar l’abast als cosmètics, aclarir les regles de classificació de substàncies complexes i examinar diferents mesures i opcions per introduir noves classes de perill (per exemple, alteracions endocrines, persistència, bioacumulació i toxicitat).

Per a la revisió de REACH, un element destacat ha estat la proposta d’introducció de factors d’avaluació de mescles (MAF). En termes bàsics, es proposa que aquesta eina actuï com un factor de seguretat addicional aplicat a substàncies individuals per tenir en compte els efectes de les mescles de manera genèrica. Per a les mescles naturals complexes (NCS) hi ha un element de risc, ja que les dades poden no estar disponibles per a tots els components i l’exposició pot provenir d’una gran varietat de fonts.

normes cosmètics
123rf Limited©venimo

Un altre element destacat és la proposta d’ampliar els enfocs genèrics de gestió de riscos per a tots els productes químics. L’objectiu és accelerar el procés de restricció REACH basat en les classes de perill. L’enfoc es pot considerar com el tractament dels CMR de categoria 1 en cosmètics, que es prohibeixen automàticament tret que estiguin exempts. Sota la revisió de REACH, aquesta exempció se centra en l’ús essencial, que desencadena un debat sobre què és precisament “l’ús essencial”; tant pel que fa a les substàncies químiques com a la cosmètica, és a dir, els cosmètics es consideren suficientment essencials per a la societat com per obtenir una exempció?

Cosmètica: una revisió específica

L’octubre de 2021, la CE va presentar el seu full de ruta per a una revisió específica del Reglament de la UE sobre cosmètics que cobreix les opcions de polítiques enllaçades amb:

 • Estendre l’enfocament genèric de la gestió del risc als cosmètics;
 • Millorar l’eficàcia, l’eficiència i la coherència de les avaluacions de seguretat d’acord amb l’enfoc “Una substància, una avaluació”;
 • Revisar la definició de nanomaterial;
 • Etiquetatge digital i/o simplificació de l’etiquetatge.

Un altre element destacat és la proposta d’ampliar els enfocs genèrics de gestió de riscos per a tots els productes químics

Statu quo i futur

El Reglament de la UE sobre cosmètics proporciona un punt de referència internacional a l’hora de garantir un alt nivell de seguretat per els consumidors. La importància de l’agenda de Creixement Verd i mantenir una avaluació sòlida de seguretat per als consumidors i el medi ambient ressona amb força al sector natural i als seus consumidors. Tanmateix, la qüestió principal segueix sent el grau en què aquestes revisions legislatives afecten a tota la indústria cosmètica. Amb aquesta finalitat, el sector natural no pot considerar-se protegit de l’impacte d’aquesta legislació emergent i en evolució.

Per al sector natural és evident que per mantenir tant l’autenticitat d’afirmacions com “naturals” o “ecològiques” per a la cosmètica, així com la diversitat de productes a què s’han acostumat els consumidors, és imprescindible mantenir una paleta diversa de ingredients, i en particular substàncies naturals complexes, per tal d’assegurar que els consumidors puguin continuar gaudint d’autèntics cosmètics naturals i ecològics que compleixin les seves expectatives. És per aquest motiu que NATRUE ha contribuït, i continua contribuint, a aquests processos de revisió.

Autor: Mark Smith, Director de NATRUE

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2022