L’actual Reglament de Cosmètics de la UE no proporciona un mitjà per identificar sense ambigüitats quan els reclams d’un producte cosmètic natural o ecològic corren el risc de provocar que el consumidor sigui enganyat, cosa que significa que els cosmètics naturals i ecològics segueixen en perill de greenwashing.

 la fi del greenwashing
123rfLimited©ursula1964

Les conseqüències de la manca d’informació adequada inclouen la pèrdua del benestar dels consumidors, impactes ambientals negatius a causa d’eleccions mal informades i danys al mercat únic en afectar la competència lleial a tota la Unió.

Per abordar aquesta necessitat d’empoderar i protegir els consumidors proporcionant reclams més fiables i rellevants, permetent un enfocament més harmonitzat de la informació ambiental i desbloquejant les oportunitats de l’economia verda i circular, la CE va optar per un enfocament doble complementari:

 1. Afegir una nova Directiva sobre reclams ecològics per reduir la proliferació de mètodes i iniciatives inconsistents que condueixen a massa afirmacions ambientals enganyoses;
 2. Modificar les Directives 2005/29/ CE, la Directiva sobre pràctiques comercials deslleials (UPCD) i 2011/83/UE (drets del consumidor) per actuar com una xarxa de seguretat sòlida per a aquells reclams no coberts per la Directiva de Reclams Ecològics.

Atès que totes dues són Directives, l’acte legislatiu estableix un objectiu que tots els països de la UE han d’assolir, però, tot i així, els Estats membres individuals de la UE poden dissenyar les seves pròpies lleis sobre com assolir aquests objectius. En conseqüència, els enfocaments no estan tan harmonitzats com un Reglament, que s’ha d’aplicar íntegrament a tota la UE.

A la recerca de la neutralitat climàtica, l’impuls de la transició verda cap a una economia circular més sostenible també requereix canviar els comportaments de consum

Per als cosmètics, la relació entre el Reglament de Cosmètics sectorial (CPR de la UE) i la UCPD horitzontal és que tots dos tenen com a objectiu protegir els consumidors de reclams enganyosos, i la UCPD s’aplica de manera complementària als reclams cosmètics.

Per als reclams de productes cosmètics, les disposicions de la CPR de la UE prevalen a causa de regles específiques (lex specialis) sobre la UCPD; per la qual cosa els aspectes específics de les pràctiques comercials deslleials estan regulats pel CPR de la UE. Això és degut a l’existència del Reglament (CE) núm. 655/2013 i el document d’orientació tècnica que l’acompanya, que ofereix un marc específic del sector per avaluar les declaracions de propietats cosmètiques dins l’àmbit de l’article 20 (declaracions sobre productes) del RDC de la UE. Tanmateix, encara no hi ha una guia precisa o una definició reglamentària en virtut de l’article 20 per a les declaracions ambientals, incloses les declaracions naturals i ecològiques.

 la fi del greenwashing
123rfLimited©kasto

El març del 2022, la CE va adoptar la seva proposta de modificació de les Directives 2005/29/CE i 2011/83/UE. En el context del greenwashing, la proposta establia una “llista negra” de pràctiques comercials per a:

 • assegurar que els comerciants no enganyin els consumidors sobre els impactes ambientals i socials;
 • prohibir fer reclams vagues/genèrics quan no es pugui demostrar l’excel·lència ambiental (‘eco’, ‘verd’, ‘biodegradable’, ‘de base biològica’, etc.);
 • prohibir fer reclams ambientals sobre tot el producte quan només es refereixin a parts del producte;
 • prohibir les etiquetes de sostenibilitat que no siguin una etiqueta de sostenibilitat basada en: un esquema (o) de verificació de tercers (voluntari) establert per les autoritats públiques

Al març del 2023 es va adoptar l’informe de la Comissió IMCO, que ara es presenta per al Ple, primera lectura. Diverses esmenes de l’informe reforcen la certificació de tercers com un mitjà per corroborar els reclams, així com un mitjà per donar suport a la innovació i les pràctiques sostenibles com a paper clau en la transició verda.

Si s’adopten, els Estats membres de la UE hauran de transposar les normes a les lleis nacionals 18 mesos després de l’adopció

El març del 2023, la CE va adoptar la seva proposta de Directiva de reclams ecològics, que també es troba en procés de codecisió per a la seva aprovació. La nova proposta proporciona normes més específiques alhora que complementa els canvis proposats a la UPCD, que cobreixen àmpliament els aspectes clau següents:

 • aplicació a reclams ambientals explícits (en forma textual o en una etiqueta ambiental);
 • les empreses han de fonamentar els reclams ambientals;
 • els reclams comparatius i futurs requereixen justificació addicional;
 • s’exigiria a les empreses que proporcionin als consumidors informació general completa;
 • a les empreses només se’ls permetria fer servir etiquetes ambientals aprovades;
 • les empreses haurien d’obtenir una certificació prèvia d’un verificador nacional;
 • les empreses que no compleixin s’enfrontarien a sancions significatives;
 • els Estats membres de la UE estarien a càrrec d’establir processos de verificació i compliment, a càrrec d’organismes independents i acreditats

Si s’adopten, els Estats membres de la UE hauran de transposar les normes a les seves lleis nacionals 18 mesos després de l’adopció (la data d’entrada en vigor). Per a l’esmena de la UCPD i els Drets del Consumidor, els Estats membres tindrien 6 mesos addicionals per començar amb la seva aplicació, mentre que l’aplicació de qualsevol mesura nacional per a la Directiva de reclams verds seria de 24 mesos després de la data d’entrada en vigor. No obstant això, la línia de temps es pot veure alterada a causa de les eleccions al Parlament Europeu el segon trimestre del 2024.

Des del 2020, NATRUE ha contribuït a aquestes dues propostes legislatives i continua treballant amb els seus membres i parts interessades externes per recolzar els cosmètics naturals i ecològics i combatre el greenwashing.

Autor: Mark Smith, Director de NATRUE

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Juliol 2023