La Setmana Wellness de Biotta consisteix en una depuració de set dies, durant els quals s’ajuda l’organisme a alliberar totes les toxines acumulades. A diferència del dejuni rigorós, proveeix a l’organisme de les vitamines i minerals necessaris mitjançant un pack complet de sucs de fruites i hortalisses biològiques de premsat directe, llavors de lli, tisana d’herbes bio i una guia amb el pla setmanal i consells.

Els nutricionistes del departament d’Investigació de Biotta van dividir la Setmana Wellness en un dia de preparació, cinc dies de depuració i un dia de recuperació, amb la voluntat que la pogués realitzar el grup més ampli de persones.

* La Setmana Wellness de Biotta pot recomanar a qualsevol adult sa. En joves, si pateix diabetis, pressió baixa o algun trastorn cardio-circulatori o altres problemes de salut, s’aconsella dur-la a terme sota supervisió mèdica. Es desaconsella durant l’embaràs i la lactància.

Seguint les indicacions de la guia, durant el “dia de preparació” s’entrena el cos per introduir-lo en la setmana de depuració. Un cop el cos està preparat, es procedeix al cap de cinc dies centrals durant els quals es combinen exclusivament els sucs, les llavors de lli, el te i abundant d’aigua, a més de noves rutines i hàbits de descans. El setè dia o “dia de recuperació” és essencial perquè el sistema digestiu reprengui el seu funcionament habitual de manera gradual.

Biotta Semana Wellness

Seguint els valors i filosofia de Biotta, la Setmana Wellness va més enllà d’un simple procés de depuració. És una oportunitat per aprendre a menjar de manera reflexiva, escoltar i interpretar els senyals del nostre organisme, així com incorporar nous hàbits d’alimentació, amb les energies totalment renovades.

Per a més informació visiti www.avogel.es