Un estudi global en què s’han recollit mostres de mel dels cinc continents demostra que el 75% de les mostres de mel estan contaminades amb pesticides. Si bé la concentració d’aquests agents tòxics no és perjudicial per al consum humà, sí que ho és per a les abelles i altres pol·linitzadors que estan en risc i compleixen un paper fonamental en la cadena alimentària.

Si bé la concentració d’aquests agents tòxics no és perjudicial per al consum humà, sí que ho és per a les abelles i altres pol·linitzadors que estan en risc i compleixen un paper fonamental en la cadena alimentària.

Els científics vénen observant des de fa uns anys la desaparició progressiva i massiva de la població d’abelles a tot el món. S’atribueix la causa als insecticides emprats en agricultura com losneonicotinoides, (pesticides sistèmics basadoa a la nicotina). Aquests insecticides ataquen de forma fatal el sistema nerviós de l’insecte. S’apliquen generalment a les llavors i es despleguen per tota la planta a mesura que creix, flors i fruits inclosos. Només afecten invertebrats que s’alimenten de les plantes tractades, sent innocus per als vertebrats, com els humans.

L’anàlisi mostra que el 75% de totes les mostres de mel contenien almenys un neonicotinoide; d’aquestes mostres contaminades, el 30% contenia un únic neonicotinoide, el 45% contenia dos o més. Fins i tot un 10% dels pots comptaven amb un còctel de quatre o cinc d’aquests pesticides. Les concentracions van ser més altes en mostres europees, nord-americanes i asiàtiques.

Pensàvem que anàvem a trobar moltes mostres contaminades, però no el 75% de la mel. Bona part d’elles procedeixen de zones remotes o d’àrees majoritàriament naturals i per això els resultats són encara més impactants”, diu el biòleg de la Universitat de Neuchâtel (Suïssa) i principal autor de l’estudi, Edward Mitchell. “A més, que el 45% present múltiples contaminacions és un percentatge alt i preocupant, ja que no coneixem bé l’impacte d’aquests còctels. I només hem analitzat cinc dels aproximadament 500 que hi ha. Així que es poden imaginar que és només la punta de l’iceberg “, afegeix.

El neonicotinoide més present és l’Imidacloprid, trobat en el 51% de les 198 mostres. És un desenvolupament de Bayer, que el comercialitza sota diversos noms.

En concret, la mitjana de quantitat de pesticida a les mostres positives de és de 1,8 nanograms (ng) per gram de mel. La Unió Europea té establert el límit admissible en 50 ng per a tres dels neonicotinoides analitzats i en 10 ng per als altres dos.

No obstant això, tal concentració sí que podria estar afectant a les abelles.

A finals d’any, les autoritats europees hauran de decidir el seu apliquen una moratòria a la prohibició parcial a l’ús de determinats neonicotinoides, si l’aixequen o fins i tot l’amplien. El problema és que, com recorda Connolly, “els neonicotinoides són uns insecticides molt efectius i amb baixa toxicitat per als humans”. El fet que es trobi el seu rastre en tantes mels pot afectar la decisió que es prengui.

Publicat a Ecoportal.net
Amb informació de:

Bio Eco Actual, informatiu mensual gratuït imprès i digital 100% ecològic
Bio Eco Actual Octubre 2017