A new payment model for the Common Agriculture Policy Un nuevo modelo de pago para la Política Agraria Común Un nou model de pagament per a la Política Agrària Comuna
Riverford's organic lettuces on Devon farm // Riverfood Organic Farmers

Brussel·les, 10 d’abril 2018 – Avui, IFOAM EU i FiBL han publicat un nou informe ‘Cap a un nou model de pagament de béns públics per remunerar als agricultors via la PAC després de 2020’. La publicació fa una crida a la creació d’un ambiciós esquema ecològic que remuneri als agricultors pel lliurament de béns públics i per vincular objectius clars de CAP amb indicadors d’acompliment.

Eduardo Cuoco, director de IFOAM EU, s’ha referit a l’informe de la següent manera: “Necessitem modernitzar la Política Agrària Comuna (PAC) per passar de compensar als agricultors a recompensar als agricultors pels béns públics que lliuren a la societat. Aquest informe mostra que és possible un nou model de pagament CAP. Perquè aquesta reforma sigui efectiva, tota l’estructura de la PAC hauria de tenir un fort enfocament cap a la sostenibilitat”.

Jan Plagge, membre de la mesa d’IFOAM EU ha dit: “La nova PAC necessita permetre a tots els agricultors, convencionals o ecològics la transició a sistemes agrícoles més sostenibles. Aquest informe mostra que les eines d’avaluació de la sostenibilitat basades en indicadors es poden utilitzar dins de la PAC per recompensar als agricultors que prenen iniciatives per fer que les seves granges siguin més sostenibles i per cuidar millor els recursos naturals”.

Thomas Fertl, membre de la mesa d’IFOAM EU, ha afegit que: “La PAC posterior a 2020 ha d’estar orientada a resultats i basada en objectius clars de sostenibilitat per a les dimensions econòmica, social i ambiental que estan vinculades a indicadors fiables. En recompensar els agricultors d’acord amb els objectius que compleixen, la nova PAC pot desbloquejar el seu potencial com a “empresaris sostenibles”. Amb el model adequat de PAC en funcionament i un finançament suficient, el 2030 el sector d’agricultura ecològica podria constituir almenys una quarta part de l’àrea agrícola de la UE”.

L’informe ha estat elaborat per FiBL i encarregat per IFOAM EU. Fa recomanacions ambicioses sobre l’estructura general i el model de lliurament de les polítiques. A més, l’informe crida l’atenció sobre les eines d’avaluació de la sostenibilitat que ja estan en ús en certs països i que s’haurien de considerar per a la PAC posterior a 2020.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Bio Eco Actual Abril 2018