Bio jardineria comestible en balcons. Hortalisses. Plantes: florals, medicinals i aromàtiques | La major part de les hortalisses són plantes anuals, però fins i tot les que no ho són, passen a integrar-se en aquesta categoria si es cultiven en recipients: des de la sembra o plantació fins la recol·lecció, poden passar entre tres setmanes i cinc mesos. Les plantes ressenyades a continuació, solen créixer sense problemes en gairebé qualsevol recipient, tot i que és indispensable comptar amb una profunditat mínima de 20-30 cm.

Bio jardinería comestible en balcones

Qualsevol bona barreja de terra per a testos pot servir com a medi adequat per obtenir un bon desenvolupament.

Les plantes que produeixen hortalisses de creixement lent assoleixen el seu màxim rendiment si se’ls aplica adob líquid biològic quan els fruits estan començant a madurar. Cal evitar per tots els mitjans possibles que la terra de cultiu arribi a assecar-se completament, cal assegurar-se que hi ha un bon sistema de drenatge, natural o artificial, perquè l’excés d’aigua no pugui constituir un problema.

Moltes hortalisses es desenvolupen millor a ple sol, especialment a la primera part del període de desenvolupament. També cal evitar l’emplaçament dels recipients en les zones castigades pel vent. Les plantes enfiladisses, per la seva banda, necessiten comptar amb bons suports.

No és gens complicat, i molt més econòmic, obtenir plantes d’hortalisses i de jardí a partir de llavors. És molt important sembrar o plantar en l’època adequada. Algunes, com els enciams i els raves, poden cultivar-se directament “in situ” tan aviat com les temperatures primaverals siguin prou altes perquè les llavors germinin.

D’altres, com els tomàquets i els pebrots, poden sembrar-se dins i traslladar a l’exterior les plàntules prèviament repicades en petits testos individuals quant les condicions meteorològiques ho permetin.

* CEBA: Alçada 23-30 cm. Extensió 25 cm. Primavera, en Planter, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura.
 • Plagues: cucs de la mosca blanca, es mengen les arrels fent que s’esgrogueeixin les fulles matant la planta.
 • Tractament: plantar al mig Tagetes (1)
 • Recol·lecció: quan les fulles estan grogues, de 12-14 setmanes. Guardar els bulbs, penjant-los en manats, en un lloc sec i fresc.

* REMOLATXA: Alçada 30 cm. Extensió 25 cm. Primavera, en llavor, lloc assolellat.

 • Cura: aclarir les plàntules, regar segons temperatura.
 • Plagues: nematodes, pugons i llimacs
 • Tractament: Plantar enmig Tagetes (1). Envoltar d’ encenalls (2). Plantar una caputxina (3)
 • Recol·lecció: a les 20-24 setmanes, quan les fulles estiguin grogues, emmagatzemar en recipients coberts de sorra seca o fibra de coco triturada al resguard de les gelades.

* PEBROT: Alçada 45 cm. Extensió 25 cm. Primavera, en Planter, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura. Col·locar tutors, pel pes.
 • Plagues: llimacs, danyen el fruit.
 • Tractament: Envoltar d’encenalls (2).
 • Recol·lecció: recollir quan estan desenvolupats, verds o madurs.

* COGOMBRE: Extensió 1 m. Primavera, en Planter, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura. Guiar lligant a la gelosia.
 • Plagues: llimacs, danyen el fruit.
 • Tractament: Envoltar d’encenalls (2).
 • Recol·lecció: recollir quan estan desenvolupats, 22-24 setmanes.

* CARBASSÓ: Extensió 2 m. Primavera, en Planter, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura. Guiar lligant a la gelosia.
 • Plagues: llimacs, danyen el fruit.
 • Tractament: Envoltar d’encenalls (2).
 • Recol·lecció: Agafar els fruits quan mesurin 13-15 cm de llargs.

Bio jardinería comestible en nuestros balcones. Hortalizas. Plantas: florales, medicinales y aromáticas La mayor parte de las hortalizas son plantas anuales

* TOMÀQUET: Alçada 180cm.Extensión 30cm.Primavera en Planter, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura, guiar lligant a la gelosia.
 • Plagues: cargols, llimacs, danyen el fruit. Roya, danya la fulla.
 • Tractament: envoltar d’encenalls (2). Fungicida Biològic (4).
 • Recol·lecció: recollir els fruits vermells i madurs, 22-24 setmanes.

* PASTANAGA: Alçada 18-25 cm. Extensió 20 cm. Primavera a l’estiu, Llavors ben escampades, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura.
 • Plagues: mosca de la pastanaga, danyen l’arrel.
 • Tractament: plantar al mig menta o sàlvia (1).
 • Recol·lecció: grandària definitiva 16-18 setmanes.

* ENCIAM: Alçada 30 cm. Extensió 30 cm. Primavera a la tardor, en Planter, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura.
 • Plagues: cargols, llimac, llimacs, danyen les fulles.
 • Tractament: envoltar d’encenalls (2).
 • Recol·lecció: quan el cabdell estigui format 12-14 setmanes.

* MONGETA TENDRA: Alçada 200 cm. Extensió 30 cm. Primavera, 3-5 llavors per cop, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura, guiar lligant a la gelosia.
 • Plagues: pugó, danyen tota la planta.
 • Tractament: plantar prop caputxines (3).
 • Recol·lecció: recollir les beines quan estan tendres.

* RAVE: Alçada 13-30 cm. Extensió 5-20 cm. Primavera a la tardor, llavors ben  escampades, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura.
 • Plagues: llimacs, perjudiquen les fulles.
 • Tractament: envoltar de ferritja (2).
 • Recol·lecció: llestos per menjar a les 4-6 setmanes.

* ALBERGINIA: alçada 45 cm. Extensió 25 cm. Primavera, Planter, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura, col·locar tutors pel pes.
 • Plagues: llimacs, danyen la tija.
 • Tractament: envoltar de ferritja (2).
 • Recol·lecció: quan els fruits estan madurs 22-24 setmanes.

* PATATA: Atura 75 cm. Extensió 75 cm. Primavera, trossos de tubercles brots d’1 cm, lloc assolellat.

 • Cura: regar segons la temperatura, apocar amb terra els brots.
 • Plagues: escarabat de la patata, devora la planta.
 • Tractament: plantar al costat camamilla (4).
 • Recol·lecció: quan les patates han crescut, meitat d’estiu.
(1) Veure Tagetes, "l'ajuda de les plantes aromàtiques". 
(2) Envoltar d'encenalls impedeix el pas de cargols i llimacs. 
(3) Plantant caputxines els sucs que segreguen les arrels i l'olor de la planta no agraden a les formigues, si no hi ha formigues no hi ha pugó. 
(4) La camamilla entre les patates repel·leix l'escarabat i enriqueix d'humus el sòl.

Autor: Quico Barranco. . Avi Home-Llavor en el camí Roig. Productor i recuperador de llavors ecològiques

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Febrer 2019