La presència de pesticides en els aliments és un dels greus problemes que afecten a l’alimentació a nivell global.

Pesticides en els aliments
123rf Limited©Iakov Filimonov. Test de maduixes al laboratori

Els peticides en els aliments intoxiquen el medi ambient i els humans

La contaminació dels aliments per pesticides té com a origen l’ús massiu que en agricultura se’n realitza des de fa més d’un segle. Aquest ús indiscriminat d’agents químics biocides intoxica els aliments de forma directa, i indirectament a l’entorn i a l’ésser humà.

Els pesticides dissenyats per combatre les plagues es caracteritzen per la seva alta persistència i letalitat. No només afecten els cultius agrícoles sobre els quals s’apliquen, sinó que aquests biocides, per acció de la pluja, són dissolts i arrossegats contaminant sòls, aigües superficials i subterrànies

Com es detequet els pesticides?

Els pesticides es detecten de forma habitual en l’anàlisi de les aigües superficials de rius i en els pous d’aigua potable i de reg. L’ús massiu d’aquests contaminants té un efecte negatiu sobre la fauna aquàtica de rius i mars, però no es queda aquí, ja que també afecta les poblacions humanes que s’abasteixen i la utilitzen per beure, cuinar, per a la higiene diària, o en activitats lúdiques i d’esbarjo com les piscines.

Què són els pesticides?

Els pesticides són molècules químiques dissenyades per actuar com verins letals sobre els organismes diana als quals van dirigits. Són insecticides, herbicides i fungicides, que s’apliquen sobre els cultius quan estan creixent, sobre les llavors per protegir-les, o sobre la collita per impedir alteracions durant el transport o l’emmagatzematge.

Podem minimitzar la nostra exposició comprant i consumint productes orgànics

Es comercialitzen més de 1000 pesticides a tot el món, que són usats per garantir que els aliments no siguin danyats ni destruïts per les plagues. L’aplicació d’un tipus de pesticida específic genera residus que contaminen els aliments en diferent grau.

El grau de toxicitat

Cada pesticida té diferents propietats i efectes toxicològics. La toxicitat sobre éssers humans ve determinada per la dosi a la qual queda exposada la persona, i també per la via d’exposició per la qual es contamina, bé sigui per ingesta, per inhalació o per contacte directe amb la pell. La contaminació amb pesticida causa intoxicació aguda si s’ha produït en grans dosis, o efectes a llarg termini sobre la salut a causa del seu caràcter acumulatiu, que poden manifestar-se com mals de cap, mareig, nàusea, vòmit, diarrea i insomni.

La seva toxicitat també perjudica altres organismes vius. Els insecticides són més tòxics que els herbicides i fungicides. Un gran nombre d’insecticides són verinosos per als mamífers o peixos. Aquesta letalitat sobre altres éssers vius ha obligat a prohibir un ampli nombre de pesticides, evitant danys i malalties en animals i éssers humans.

Regulació

A causa de la seva gran toxicitat, i al fet que s’alliberen a l’entorn, la seva producció i distribució estan estrictament regulades. Però és l’ús i aplicació d’aquests pesticides que ha d’estar sotmès a controls molt més rigorosos. Si volem evitar el risc de contaminació cal prohibir els pesticides més tòxics per als humans i el medi ambient, aquells que per la seva persistència els fan més nocius per a la salut, establint rigorosos límits màxims que garanteixin la mínima presència de residus de pesticides en la menjar.

L’ús de pesticides està tan estès que és possible que no puguem evitar del tot la seva presència en els aliments, però podem minimitzar la nostra exposició comprant i consumint productes orgànics.

Autor: Raúl Martínez, Dietista-nutricionista, biòleg

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Maig 2021

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here