L’objectiu del projecte RELACS (Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems) era desenvolupar i validar alternatives als inputs conflictius en la producció de cultius ecològics (coure, olis minerals, inputs nutritius) i en la producció ramadera (antihelmíntics, antibiòtics i vitamines sintètiques) i proposar fulls de ruta per a la seva aplicació. Partint d’una llista d’alternatives amb diferents nivells de maduresa tecnològica, el coordinador del projecte, Lucius Tamm, de FiBL Suïssa, afirma que moltes tecnologies han aconseguit les fases finals necessàries per a la seva aplicació en les explotacions. Per a una ràpida adopció per part dels agricultors, es necessita suport polític a diversos nivells i fulls de ruta intel·ligents.

Alternatives al cobre

Segons la investigació, quatre productes alternatius per al coure van aconseguir nivells de preparació tecnològica avançats (TRL superiors a 7). Aquests productes alternatius poden utilitzar-se en la vinya, la pomera i altres cultius hortícoles. Els productes pilot van proporcionar nivells de protecció prometedors en una àmplia gamma de cultius i condicions pedoclimàtiques, ja sigui com a aplicació independent o en estratègies que combinen les alternatives amb baixes dosis de coure. Les alternatives, de ser autoritzades, podríen reduir l’ús del coure en la vinya i la pomera en la dècada vinent. La UE també hauria d’adaptar el procés de registre dels productes d’origen vegetal, que actualment és molt llarg i requereix molt temps. No obstant això, el subministrament de quantitats suficients d’alternatives a un preu econòmicament viable continua sent un repte extraordinari.

Per això, RELACS aconsella seguir una estratègia de minimització en lloc de la substitució total del coure. Aquesta estratègia de minimització podria consistir en el cultiu de varietats resistents o en l’aplicació de mesures preventives (per exemple, millora de la biodiversitat funcional, pràctiques de gestió dels cultius), l’ús de substàncies alternatives i sistemes de suport a la decisió (DSS) que permetin reduir les taxes d’aplicació.

Tant l’oli mineral com les alternatives al coure presenten complicats procediments d’aprovació

Alternativa per a substituir l’oli mineral (parafina)

En la producció de cítrics, es van provar dos productes alternatius per a substituir a l’oli mineral (parafina) contra plagues com escates, trips i àcars. A més, es va avançar en el desenvolupament de la disrupció vibratòria que imita els senyals de comunicació acústica específiques de la plaga per a pertorbar així el comportament d’aparellament i la reproducció de l’insecte plaga. Una reducció substancial de l’oli mineral, utilitzant productes menys problemàtics i tècniques innovadores, sembla factible en un futur pròxim. L’estratègia de reducció de l’oli mineral hauria d’incloure mesures per a millorar la biodiversitat, l’ús de productes alternatius basats en extractes de plantes (Clitoria ternatea i oli essencial de taronja) i l’ús de senyals vibratoris. Tant l’oli mineral com les alternatives al coure presenten complicats procediments d’aprovació.

Alternatives als antihelmíntics

En el projecte RELACS es van provar dues alternatives als antihelmíntics -un grup de fàrmacs antiparasitaris que expulsen als cucs paràsits (helmints) i altres paràsits interns. Els productes de biocontrol basats en Duddingtonia flagrans i l’alimentació amb farratges rics en tanins com el bruc poden reduir l’ús general d’antihelmíntics entre un 30% i un 50% en el bestiar boví, oví i caprí ecològic. Ara bé, les alternatives proporcionen estratègies de control complementàries per a reduir, però no substituir, els antihelmíntics. La participació dels veterinaris i l’adaptació dels procediments de registre dels medicaments veterinaris basats en substàncies naturals seran fonamentals per a garantir l’acceptació i la ràpida adopció de les alternatives.

Reducció dels antibiòtics

Es van explorar dues estratègies alternatives per a reduir l’ús d’antibiòtics en les vaques lleteres ecològiques: un protocol de planificació de la salut i el benestar dels animals (AHWP), que combina dades detallades específiques de la granja amb les Escoles de Camp per a Agricultors (ECA), i l’ús d’olis essencials per a controlar la mastitis lleu-moderada. Les ECA són reunions en les quals diversos ramaders comparteixen consells sobre problemes específics dels ramaders amfitrions, seguint un protocol de reunió establert. Tots dos enfocaments són prometedors per a la reducció dels antibiòtics, ja que no es va observar cap diferència en la curació de la mastitis clínica (lleu o moderada) entre el tractament amb olis essencials i el tractament amb antibiòtics, ni tampoc es va observar cap impacte negatiu en la qualitat de la llet o en la salut i el benestar dels animals. La correcta aplicació del protocol de planificació de la salut i el benestar dels animals té un potencial molt elevat -de fins al 50%- per a reduir l’ús d’antibiòtics en els tractaments de la mastitis en el bestiar lleter.

La correcta aplicació del protocol de planificació de la salut i el benestar dels animals té un potencial molt elevat per a reduir l’ús d’antibiòtics en els tractaments de la mastitis en el bestiar lleter

No obstant això, és necessari invertir fortament en serveis d’assessorament i implicar els veterinaris per a facilitar la seva adopció. A mitjà termini, les estratègies de reducció d’antibiòtics podrien complementar-se amb l’ús d’olis essencials, encara que la recerca ha de confirmar-ho. La UE també hauria d’adaptar el procés d’autorització dels productes veterinaris a base de plantes, que en l’actualitat és molt llarg i requereix molt temps.

Suplements vitamínics

Els nivells actuals de suplementació de vitamina E i altres vitamines en els remugants ecològics i de vitamines B2/B12 en els ocells de corral ecològiques poden reduir-se substancialment, ja que la reducció de les dietes vitamíniques no va tenir un impacte negatiu en els animals ni en la qualitat de la llet o la carn en els assajos de FiBL. No és possible una eliminació completa, però hauria de ser possible reduir la vitamina E en les vaques lleteres ecològiques en aproximadament un 50% i la vitamina B2 en els ocells de corral ecolòcs entre un 30 i un 50%. Aquestes reduccions poden tenir lloc a molt curt termini, ja que no existeixen limitacions tècniques per a la indústria dels pinsos. La identificació d’un cep de llevat sense OGM que sobreprodueix riboflavina (vitamina B2) obre una opció per a una producció addicional sense OGM i no sintètica.

Actualment, la situació és precària, ja que només un proveïdor europeu ofereix vitamina B2 produïda sense l’ajuda d’OGM. Per tant, és essencial desenvolupar més el mercat i estimular la competència per a evitar qualsevol escassetat de vitamina B2. S’anima a la Comissió Europea a prendre una decisió clara sobre la situació reglamentària dels productes consistents en vitamina B2 produïts sense l’ajuda d’OGM, i haurà d’adaptar el seu registre d’additius per a pinsos a nivell de la UE per a facilitar l’accés a les alternatives.

Aportacions externes de nutrients

L’ús actual i la necessitat d’aportacions externes de nutrients en les explotacions agrícoles ecològiques d’Europa es va avaluar en vuit regions d’estudi. En moltes zones, les aportacions addicionals de nitrogen (N) a l’agricultura ecològica són necessàries per a augmentar la productivitat, mentre que les aportacions de fosfat (P) i potassi (K) són necessàries per a evitar la mineria del sòl. Les dades de RELACS mostren que la importància del subministrament de nutrients en l’agricultura ecològica s’ha subestimat fins ara. La disponibilitat limitada d’inputs per a la fertilitat del sòl és el factor que més limita el rendiment en les explotacions ecològiques sense existències. A més, la falta d’un subministrament rendible de nutrients per a les plantes impedeix l’augment de la producció vegetal ecològica més enllà del 15 al 20% en moltes regions. No obstant això, és possible reduir a mitjà termini la dependència de les explotacions ecològiques del fem convencional i dels nutrients externs procedents de fonts no renovables mitjançant el reciclatge dels fluxos de residus socials. És crucial que es garanteixi la seguretat i acceptabilitat d’aquests productes i que el sector ecològic acordi els criteris per al seu ús.

L’estratègia «De la Granja a la Taula» afegeix la necessitat no sols de substituir les pràctiques problemàtiques, sinó també de proporcionar alternatives àmpliament accessibles i rendibles en quantitats suficients

Solucions viables i rendibles identificades

Les conclusions del projecte RELACS es van elaborar mitjançant una sèrie de tallers nacionals i europeus amb investigadors, responsables polítics, la indústria i associacions d’agricultors. Els tres fulls de ruta per a la reducció de productes fitosanitaris conflictius (coure, oli mineral), la introducció progressiva de noves fonts de nutrients i la reducció d’inputs conflictius utilitzats en la producció ramadera (antibiòtics, antihelmíntics, vitamines) resultants estan disponibles en la pàgina web de RELACS.

Els objectius de l’estratègia europea «De la Granja a la Taula» afegeixen la necessitat no sols de substituir les pràctiques problemàtiques, sinó també de proporcionar alternatives àmpliament accessibles i rendibles en quantitats suficients. Si bé les eines i tecnologies explorades en RELACS van complir en gran manera les expectatives quant a eficàcia, també s’han trobat importants reptes quant a la durada fins que les alternatives puguin ser utilitzades legalment pels agricultors (és a dir, l’autorització dels inputs). A més, moltes alternatives seran més cares que les opcions estàndard, per la qual cosa serà necessari el suport de les polítiques, així com la instrucció i la formació perquè siguin adoptades pels agricultors.

RELACS va proporcionar la informació científica necessària per a identificar solucions viables i rendibles i el camí a seguir per a la seva aplicació, però també va identificar colls d’ampolla en diversos nivells al llarg de la cadena de valor. També ha quedat clar que les polítiques pertinents de la UE hauran de fer-se a mesura per a abordar els diferents problemes, en funció de l’aportació específica. Es van elaborar fulls de ruta per a establir normes justes, fiables i aplicables als inputs conflictius abordats en el projecte. Com s’esperava, l’eliminació immediata dels inputs conflictius crearia riscos i costos insuportables per al sector ecològic. Per contra, un full de ruta intel·ligent amb fases de transició escalonades pot conduir a un canvi ràpid i reeixit de la pràctica agrícola. És/era essencial involucrar a totes les parts interessades per a arribar a conclusions conjuntes sobre la viabilitat tècnica de les solucions en les diverses situacions pedoclimàtiques i socioculturals d’Europa.

Font: RELACS – four successful years of research on alternatives to contentious inputs in organic farming, FiBL.org

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Agost 2022