Com amb els humans, la salut i el rendiment dels animals depenen de manera crucial d’una dieta equilibrada. A la ramaderia, la qualitat dels pinsos és un factor determinant d’èxit.

piensos
123rfLimited©budabar

Qualitat del menjar dels animals

Ja siguin aus, bovins o porcins, l’alimentació animal ha de ser sana i lliure de contaminants. És evident que l’aliment ha d’ajustar-se a l’espècie animal en particular i a la seva edat, contenir una quantitat suficient de nutrients i estar lliure de substàncies indesitjables o prohibides. Per assegurar-ho, l’alimentació està subjecta a regulacions estrictes. Per tant, les anàlisis regulars són essencials.

Tot i que l’exigència en la qualitat del pinso ha augmentat, en els darrers anys diverses retirades de productes han demostrat que no sempre és així. Per exemple, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglès) va confirmar fa 3 anys que l’exposició dietètica a dioxines i PCB similars a les dioxines, contaminants ambientals presents en nivells baixos en aliments i pinsos, és un problema de salut. La mateixa organització també va publicar una opinió científica el 2018 sobre els riscos per a la salut pública i animal i el medi ambient relacionats amb la presència de níquel als pinsos.

En particular, el plom s’ha detectat repetidament en aliments per a animals, sobretot en els de mascotes

Els contaminants que els fabricants de pinsos han de vigilar, segons la Unió Europea

Contaminació microbiològica: la salmonel·la ha estat responsable de diverses retirades d’aliments i pinsos en els darrers anys. Els aliments rics en proteïnes són particularment vulnerables a aquesta contaminació, ja que proporcionen un entorn molt favorable per al desenvolupament. A més de salmonel·la, altres bacteris, com els llevats i floridures, també poden causar contaminació en els aliments per a animals.

Residus: la carn que es fa servir per produir aliments per a animals està subjecta a controls estrictes, igual que la carn per a consum humà. No obstant això, pot passar que a la carn quedin residus d’hormones, antibiòtics o medicaments veterinaris.

Micotoxines: aquests són metabòlits tòxics produïts per floridures i poden causar trastorns del creixement i de fertilitat en els animals, fins i tot en baixes concentracions.

Organismes genèticament modificats: la farina de soja, àmpliament utilitzada en la producció de pinsos, sovint s’elabora a partir de soja modificada genèticament. El blat de moro, la colza i l’arròs també s’originen a partir de cultius modificats genèticament. Diversos OGM estan aprovats a la UE, però s’han de declarar a partir d’un llindar del 0,9%.

Metalls pesants: els metalls pesants poden ser nocius per a humans i animals i poden causar enverinament crònic. S’introdueixen als pinsos a través de sòls, fertilitzants o additius. En particular, el plom s’ha detectat repetidament en aliments per a animals, sobretot en els de mascotes. Per a plom, cadmi, mercuri, arsènic i fluor s’estableixen nivells màxims a la UE.

Dioxines: són contaminants orgànics que s’acumulen al medi ambient i es troben de forma ubiqua en sòls, aigües, plantes i animals. Per a les dioxines i els bifenils policlorats (PCB), igualment tòxics, s’estableixen nivells màxims a la UE.

El requisit principal per elaborar pinsos ecològics és fer ús exclusivament d’ingredients originaris de l’agricultura ecològica

Segons un estudi d’alimentació de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (més coneguda com a FAO), un programa d’alimentació animal s’ha d’enfocar en un millorament continu de les condicions dels animals, que satisfaci els seus requeriments nutricionals ( en quantitat i qualitat) i els permeti un bon acompliment, la qual cosa s’evidencia en els paràmetres productius i reproductius (pes al naixement, pes al deslletament, guany de pes, producció de llet i interval entre parts), com també a la salut i el benestar.

piensos
123rfLimited©chayakornlot

Els beneficis dels pinsos ecològics

Els pinsos ecològics es caracteritzen per estar elaborats únicament amb ingredients naturals. Això suposa una alimentació lliure de modificacions genètiques i substàncies químiques. Per això, els animals alimentats amb aquests pinsos augmenten els valors nutritius i milloren la producció.

Aquesta elaboració dels pinsos ecològics està sota supervisió de les normatives de la Unió Europea, que marca i orienta la producció agrícola i la ramaderia ecològica. És a dir, el requisit principal per elaborar aquests pinsos ecològics és fer ús exclusivament d’ingredients originaris de l’agricultura ecològica. D’aquesta manera, es garanteix que els productes siguin totalment naturals i que no continguin rastres de substàncies desfavorables, tant pels animals com pel medi ambient.

Entre els principals contaminants d’origen químic que no estan permesos a la producció agrícola ecològica hi ha els plaguicides, sota el reglament 889-2008 de la Unió Europea.

Un Model de Sostenibilitat i Ramaderia Orgànica (SGO) oferiria un millor ús de la terra i els aliments, a més de menys impacte ambiental

La ramaderia ecològica ha guanyat molta popularitat i suport del mercat nacional en els darrers anys i l’elaboració de pinsos mitjançant ingredients naturals és la part fonamental d’aquest tipus de ramaderia. Un producte alimentari animal que té com a objectiu transformar i millorar els mecanismes de producció, garantir la seguretat alimentària i sense posar en risc els ecosistemes.

Entre els principals beneficis d’aquest pinso ecològic, destaca que ofereix condicions òptimes i naturals per al desenvolupament dels animals, i que l’absència de químics i conservants ofereix una salut molt més ferma i duradora per al bestiar.

Segons un estudi de la FAO, en col·laboració amb l’institut suís FiBL, un Model de Sostenibilitat i Ramaderia Orgànica (SGO) oferiria un ús millor de la terra i els aliments, a més de menor impacte ambiental. Aquesta organització també assegura que alimentar el bestiar amb pinsos concentrats ha portat ja a una pressió més gran sobre les terres cultivables, genera greus desequilibris entre diferents regions i pel que fa als animals es dóna una major presència de malalties i una clara reducció de la longevitat mitjana, al marge d’altres problemes.

Autora: Neus Palou, Periodista especialitzada en medi ambient

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2022