La rotació de cultius és una pràctica agrícola que consisteix a alternar diferents cultius en un mateix terreny en diferents períodes de temps, en lloc de plantar el mateix cultiu al mateix lloc any rere any. Aquesta pràctica ajuda a millorar la salut del sòl i la productivitat dels cultius en reduir l’acumulació de plagues i malalties, així com la pèrdua de nutrients del sòl.

Rotació de cultius
123rfLimited©rawpixel

En rotar els cultius, es poden aprofitar les diferents propietats de les plantes per millorar la salut del sòl. Per exemple, algunes plantes tenen sistemes radiculars profunds que ajuden a afluixar el sòl i augmentar la seva capacitat de retenir aigua, mentre que altres tenen la capacitat de fixar el nitrogen atmosfèric, cosa que pot reduir la necessitat de fertilitzants.

A més, la rotació de cultius pot ajudar a reduir l’erosió del sòl, ja que els cultius amb arrels més profundes poden ajudar a retenir la terra, mentre que els cultius amb una vegetació densa poden protegir la superfície del sòl de l’erosió pel vent i la pluja.

La pràctica de la rotació de cultius és molt antiga i s’ha utilitzat en diferents cultures al llarg de la història de l’agricultura. Les primeres referències documentades sobre la rotació de cultius es remunten a l’Antiga Grècia i Roma, on ja es van proposar algunes combinacions de cultius per a aquesta finalitat.

La pràctica de la rotació de cultius és molt antiga i s’ha utilitzat en diferents cultures al llarg de la història de l’agricultura

En la Revolució Agrícola del segle XVIII, la rotació de cultius va ser una de les tècniques agrícoles més importants per a l’augment de la productivitat agrícola, ja que es va passar de la pràctica tradicional de la rotació bianual a una més complexa amb més cultius i millor adaptació a les condicions dels sòls i del clima.

Avui en dia, la rotació de cultius és una pràctica estesa en tot el món i és una part important de la gestió sostenible dels sòls i la producció agrícola. Malgrat ser una pràctica beneficiosa, la seva adopció també presenta algunes limitacions, com ara les de tipus climàtic, que pot limitar les opcions de cultiu disponibles i dificultar la diversificació de la rotació. També poden influir limitacions econòmiques, ja que la introducció de certes espècies a la rotació pot requerir de més recursos, ja sigui en forma de maquinària o altres despeses difícils d’assumir. I també hi poden haver limitacions lligades a la disponibilitat de terreny de les finques o de coneixement per realitzar certs cultius.

Finalment, hi ha certs tipus de produccions que, per la seva pròpia durada, limiten la possibilitat de realitzar rotacions, com per exemple la producció de fruita, ja que els arbres tenen una vida productiva molt llarga en el mateix terreny.

Rotació de cultius
123rfLimited©filefountain. Vista aèria d’una granja

Les rotacions de cultius en finques de producció ecològica tenen algunes particularitats diferents a les rotacions que s’utilitzen en altres tipus d’explotacions agrícoles, perquè han de seguir els principis i normatives dels sistemes de producció ecològica. Algunes d’aquestes particularitats són:

  1. En la producció ecològica es valora especialment la biodiversitat dels sistemes agrícoles, i les rotacions de cultius poden ajudar a promoure la diversitat d’espècies vegetals i animals en el sistema agrícola.
  2. L’ús de fertilitzants i pesticides naturals, ja que en producció ecològica no s’utilitzen fertilitzants ni pesticides químics. Així, en les rotacions de cultius és important planificar la presència d’espècies de plantes que ajuden a enriquir el sòl i a prevenir de forma natural la incidència de plagues i males herbes.
  3. En la mesura del possible, dissenyar les rotacions de cultius pensant en evitar la contaminació dels sòls i l’aigua, planificant la presència de plantes que no esgoten el sòl, no necessiten fertilitzants químics, o fins i tot poden aportar certs nutrients, com ara les plantes lleguminoses, que poden fixar nitrogen atmosfèric que el pot aprofitar el següent cultiu de la rotació.
  4. La planificació a llarg termini, per garantir la salut del sòl i la biodiversitat dels sistemes agrícoles, amb rotacions de cultius que es planifiquen per un període de temps més llarg i es tenen en compte els cicles vegetatius i les necessitats dels cultius per evitar l’erosió i la disminució de la fertilitat del sòl.

En la producció ecològica es valora especialment la biodiversitat dels sistemes agrícoles

En les finques ecològiques, a més de les rotacions, també s’utilitzen altres tècniques que estan estretament relacionades i que ajuden a mantenir la salut dels sòls i la biodiversitat dels sistemes agrícoles. Algunes d’aquestes tècniques són:

  • El conreu en policultius: En lloc de conrear una sola espècie de cultiu, es poden conrear diverses espècies de plantes juntes en un mateix camp. Això ajuda a reduir l’ús de pesticides, fomenta la biodiversitat dels sistemes agrícoles i ajuda a millorar la fertilitat dels sòls.
  • La sembra directa: En lloc de remoure el sòl per plantar nous cultius, es planten les llavors directament a la superfície del sòl sense remoure’l. Això ajuda a mantenir la cobertura vegetal, reduir l’erosió del sòl i millorar la fertilitat dels sòls.
  • La gestió de cobertes vegetals: En lloc de deixar els camps sense plantar entre les estacions de cultiu, es planten altres espècies de plantes que ajuden a mantenir la cobertura vegetal del sòl i millorar la seva fertilitat.
  • La incorporació de matèria orgànica: Es pot afegir compost i altres materials orgànics al sòl per millorar la seva fertilitat i augmentar la seva capacitat de retenció d’aigua.
  • L’ús de pràctiques de pasturatge regeneratiu: En lloc de monocultius de cereals, es pot incorporar pastura en les rotacions, de manera que els animals puguin pasturar-hi i contribueixin a regenerar el sòl.

En resum, les rotacions de cultius són una part molt important de la gestió ecològica, i estan estretament relacionades amb altres tècniques que ajuden a mantenir la salut dels sòls i la biodiversitat dels sistemes agrícoles.

Autor: Isidre Martínez, Enginyer Agrònom

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Setembre 2023