ESPAI PATROCINAT PER:
Humana Fundación Pueblo para Pueblo

 

El reciclatge és una estratègia per gestionar els residus sòlids i és indispensable per preservar els recursos naturals 

Cada any al món s’utilitzen més de 100 milions de tones d’alumini; és el segon metall més emprat. La indústria està molt interessada en la recuperació de l’alumini vell perquè utilitza 20 vegades menys energia que la fabricació d’alumini nou a partir de la bauxita, el mineral d’on s’extreu.

La gran quantitat de residus que genera i d’energia que fa falta per processar-lo encareix molt el producte. A més l’energia necessària s’acostuma a obtenir de centrals hidroelèctriques que construeixen grans preses que inunden extenses zones d’important valor natural i obliguen a milions de persones a desplaçar-se.

L’extracció de bauxita té impactes negatius molt greus a Jamaica, Austràlia, Índia o Brasil, incloent la contaminació de l’aigua i les reserves de peixos, destrucció del sòl i desplaçament de les comunitats locals.

L’alumini és un material ideal per a aplicacions arquitectòniques, a causa de la seva facilitat per ser modelat, i la seva resistència inherent a la corrosió. És un material clau també per al sector transports ja que a causa de la seva solidesa i lleugeresa, s’utilitza per fabricar cotxes, avions, vaixells i trens.

La indústria de l’alumini és responsable d’un 1 % de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle. Significativament, el reciclatge requereix molt menys energia; cada tona d’alumini reciclat impedeix l’emissió de 9 tones de Co2, que la fabricació del nou no pot evitar.

“l’alumini és 100% reciclable sense perdre les seves qualitats”

Tenint en compte que l’alumini és 100 % reciclable sense perdre les seves qualitats, la principal prioritat hauria de ser el suport a la reutilització dels envasos, vehicles, arquitectura i altres aplicacions. Les estratègies públiques nacionals i europees haurien de frenar l’extracció de bauxita i fomentar el reciclatge d’aquest material.

Segons un informe de l’organització Amics de la Terra, a Europa la taxa de recollida per a envasos d’alumini gira al voltant del 50 % dins de la normativa europea. L’alumini d’ús domèstic i els envasos o brics que el contenen es dipositen en els contenidors grocs.

L’alumini usat arriba principalment de dos canals a les refineries: un, les deixalles del consum ja sigui domèstic o industrial i l’ altre, els retalls i encenalls que es produeixen durant la fabricació de productes d’alumini. Per tant, els tipus de proveïdors són la indústria en general, fàbriques, petits tallers i plantes de selecció.

Les refineries d’alumini són l’última baula de la cadena de reciclatge d’aquest material. En aquestes instal·lacions, es fonen llaunes d’alumini per exemple, o qualsevol altra ferralla amb revestiment. Es produeix la combustió dels mateixos, sent captats els diferents productes mitjançant uns filtres especials, pels quals passen els fums per evitar la contaminació atmosfèrica. Per fondre aquest tipus de material es necessiten forns especials proveïts d’instal·lacions de filtratge i el producte final que s’obté, és l’alumini en lingots de mesures i aleació, segons la demanda del client.

El reciclat és un procés rendible ja que l’alumini és un metall valuós. Quan es recicla, hi ha un estalvi del 95% de l’energia si es compara amb la producció a partir del mineral; s’obté un producte amb les mateixes propietats i pot reciclar-se indefinidament sense disminuir la qualitat del mateix.

yo reciclo julioA causa de l’estalvi i la senzillesa del procés de recuperació, l’alumini es va començar a reciclar molt aviat i a dia d’avui és una activitat normal, tècnicament resolta i rendible, que aporta importants beneficis mediambientals, econòmics i socials.