El plàstic és un dels materials que més i millor ha permès el desenvolupament de la societat moderna. Amb ell s’han aconseguit la transformació industrial i un desenvolupament tecnològic que eren impossibles i inabastables abans de la seva invenció. Però ara és imprescindible minimitzar els residus plàstics.

Estrategias efectivas para minimizar los residuos plásticos

La indústria del plàstic s’inicia en les albors del segle XX amb el desenvolupament dels primers plàstics termostables per Baekeland, allà per l’any 1909. I des d’aquest instant el plàstic s’ha convertit en un material important per a la nostra economia i omnipresent a la nostra vida quotidiana. Un material versàtil que té múltiples funcions i permet abordar els reptes a què s’enfronta la nostra societat. Són indispensables en tots els sectors econòmics, en els mitjans de transport, com a béns de consum, en l’alimentació, formant part dels envasos que permeten aïllar el menjar i garantir la seguretat alimentària, i en medicina, on s’utilitzen materials plàstics biocompatibles que permeten salvar vides.

A Europa es generen 25,8 milions de tones de residus plàstics cada any

La indústria del plàstic a la UE dóna feina a 1,5 milions de persones i genera una facturació de 350.000 milions d’euros. El 2020 s’espera que arribi als 560.000 milions d’euros a nivell global. Un sector en imparable expansió que el 2015 va fabricar 322 milions de tones de plàstic, en la seva immensa majoria productes d’un sol ús que són retirats immediatament per produir-los de nou, amb el consegüent increment dels beneficis econòmics. Un enfocament empresarial no circular la conseqüència directa del qual és produir immenses quantitats de residus que danyen la salut de les persones i creen problemes en el medi ambient que els rep.

A Europa es generen 25,8 milions de tones de residus plàstics cada any. Únicament el 30% d’aquests residus es recull a Europa per al seu reciclatge o s’envien a tercers països perquè el portin a terme. El reciclatge continua sent minoritari, ja que la demanda de plàstics reciclats representa al voltant del 6% de la demanda de plàstics a Europa. La resta dels residus plàstics generats, el 70%, acaben la seva vida en abocadors o com a matèria primera en processos d’incineració. Allargar la vida útil dels productes plàstics és imprescindible per assolir la sostenibilitat d’aquests materials, una tasca complexa que requereix la cooperació dels productors, distribuïdors, minoristes i consumidors.

Estrategias efectivas para minimizar los residuos plásticos

A Europa s’ha començat a prendre decisions per eliminar els plàstics d’un sol ús

La Comissió Europea ha presentat una proposta que té com a objectiu eliminar aquest tipus de plàstics, buscant per a això desenvolupar alternatives més sostenibles. També pretén que els fabricants de plàstics d’un sol ús siguin corresponsables i ajudin a sufragar part de les despeses de la gestió i neteja que els seus residus generen.

Alternatives sostenibles als plàstics tradicionals existeixen. Es produeixen plàstics la base dels quals són altres matèries primeres diferents al petroli, com els plàstics de base biològica o els plàstics produïts a partir de diòxid de carboni o metà. Aquests materials ofereixen les mateixes característiques i funcions, però no comporten els severs impactes ambientals que la fabricació tradicional té. Una forma intel·ligent i innovadora d’eliminar els residus és tornar-los a convertir en petroli que al seu torn pugui ser utilitzat. És un procés tremendament eficient i econòmicament viable, un quilogram de plàstic produeix aproximadament un litre de petroli, que permet abordar el problema dels residus plàstics mitjançant un enfocament rendible i crea de nou matèria primera.

És imprescindible intensificar el reciclatge i desenvolupar tècniques que permetin millorar la seva qualitat

L’assignatura pendent que ha d’aconseguir la nostra societat és arribar a taxes de reciclatge del 100%

És imprescindible intensificar el reciclatge i desenvolupar tècniques que permetin millorar la seva qualitat. S’ha de canviar el model productiu de manera que es garanteixi l’absència total d’aquests residus en el medi ambient, aconseguint importants beneficis ambientals i econòmics. Per aconseguir aquest objectiu tan ambiciós cal millorar la forma en què els plàstics i els seus articles són dissenyats, produïts, usats i gestionats al llarg de tota la seva vida útil. Les accions concretes que s’han d’emprendre per aconseguir-ho necessiten de la millora del disseny dels productes que els facin més reciclables, integrar en la seva producció més percentatge de plàstics reciclats, i recollir, classificar i tractar correctament els residus plàstics. Tot això garantirà matèria de qualitat per a la indústria del plàstic. Per aconseguir l’objectiu és necessari ampliar i modernitzar la indústria de classificació, de manera que permeti major capacitat de reciclatge, i crear mercats viables per als plàstics reciclats i els plàstics renovables.

Es tracta de donar pas al desenvolupament d’una economia circular del plàstic

I tot seran guanys. Obtindrem plàstics exactament igual de funcionals que els aconseguits directament del petroli, però amb la diferència que tindran un impacte ambiental infinitament menor. L’adopció d’aquest model sostenible ajudarà a disminuir la nostra dependència dels combustibles fòssils. El desenvolupament tecnològic en el sector ja permet eliminar plàstic de forma compatible amb el medi ambient, i les polítiques globals que s’estan implementant tenen com a finalitat assegurar que les empreses rendeixin comptes per les deixalles de plàstics que van inclosos en gairebé tots els productes. Per moltes noves tecnologies d’eliminació que aconseguim desenvolupar, sempre és més útil i econòmic evitar la producció d’elements plàstics la vida útil dels quals és tan curta que es converteixen en un residu just després d’usar-los.

Autor: Raúl Martínez, Dietista-nutricionista, biòleg.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Desembre 2019