Enric Cortinas

El desenvolupament econòmic de les últimes dècades ha estat suportat gràcies a l’extracció massiva i la utilització dels recursos minerals de la terra.

La demanda creixent de recursos naturals i el seu augment de preu, ha donat lloc al creixement massiu de les exploracions, les inversions, les llicències i la mineria a tot el món.

Els projectes de mega-mineria perforen el planeta en nom del progrés i el creixement econòmic.

Segons un informe publicat per Gaia Foundation, des de la crisi econòmica de 2008, les inversions en les indústries extractives han experimentat un creixement exponencial, i no només en metalls, minerals, petroli i gas, sinó en els seus derivats financers associats, és a dir, el mercat financer. Els recursos minerals s’han convertit, així, en l’escenari d’una nova escalada del capital financer.

Els projectes de mega-mineria estan posant en risc alguns dels ecosistemes naturals més importants del planeta, i en molts llocs, les comunitats locals es veuen afectades pels impactes socioambientals que aquests provoquen.

Les activitats mineres generen diferents impactes ambientals segons el tipus de recurs que s’extreu i la tècnica utilitzada. En general, produeixen danys al sòl, afavoreixen la disseminació de substàncies tòxiques, i consumeixen grans quantitats d’aigua.

Així mateix, els aqüífers i els cursos d’aigua propers poden resultar afectats, posant en perill la fauna i flora del lloc.

Els projectes de mega-mineria constitueixen sovint la punta de llança de plans de desenvolupament fins i tot més grans, que estan pensats per transformar regions senceres. Generalment, aquests projectes impliquen la creació d’importants infraestructures com carreteres, ports, embassaments o centrals d’energia, per fer que les mines siguin viables i productives.

Aquestes grans inversions públiques i privades generen suports governamentals a projectes amb elevats impactes ambientals i socials, i suposen una pèrdua de democràcia, ja que comporten la transferència de poder dels habitants locals i de la societat civil a les societats anònimes internacionals i a les elits nacionals.

perforando el planetaPer tot això, hem de proposar una limitació dràstica en l’extracció de materials de la terra i per a aquest propòsit és imprescindible establir acords globals. La societat requereix desenvolupament, no creixement a qualsevol preu.

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here