Un

Gairebé tots els aproximadament cent participants en la trobada de Berlín estaven d’acord. “Rebutgem el projecte d’una nova versió del Reglament Orgànic de la UE i ens neguem a participar en la discussió dels elements específics de la proposta amb la Comissió”, va dir Jan Plagge, president de la junta directiva de BÖLW, l’organització ombrel.la del sector ecològic alemany domiciliada a Berlin, en acabar les reunions celebrades el 7 de juliol.

(Imatge: Els participants en la conferència a la Representació Permanent de l’Estat federat de Saxònia-Anhalt a Berlín)

Dotze experts van presentar les seves declaracions en l’esdeveniment titulat: “Avaluació de l’impacte de la Comissió de la UE: una base sòlida per a un nou Reglament Orgànic o una tasca equivocada?“.

Al març, la Comissió Europea va publicar un esborrany d’una revisió completa del Reglament Orgànic de la UE. Tots els participants de la conferència coincideixen en la creença que la proposta de la UE podria tenir efectes dramàtics en tot el sector ecològic – des dels agricultors als consumidors. En un discurs de quinze minuts, cada un dels experts ha dilucidat des del seu punt de vista els canvis previsibles i les conseqüències pràctiques per al cultiu, el processament, el comerç minorista i els controls biològics.

Jan Plagge, qui va introduir el debat, va assenyalar que la Comissió de la UE podria, sens dubte, haver aconseguit molts èxits, com la promoció de la investigació per al sector orgànic o les esmenes contínues efectuades en els últims anys a l’existent Reglament Orgànic de la UE. Ells podrien haver esmenat les deficiències conegudes a la normativa vigent i, a la vegada impulsat el desenvolupament del sector. Va dir que des de fa dos anys, el Grup IFOAM EU havia estat en converses amb la Comissió per tal de promoure encara més el desenvolupament de la legislació vigent. Malgrat aquesta recomanació, la Comissió ha optat per la via de tornar a escriure-ho tot. La justificació de la Comissió de la UE va ser principalment l’interès dels consumidors en els aliments lliures de pesticides. No obstant això, malgrat haver estat convidats, cap representant de la Comissió estava a Berlín per defensar aquest punt de vista.

Al capdavant de la impressionant falange dels que advoquen per continuar amb el Reglament Orgànic actualment aplicable va ser Clemens Neumann, director del departament en el Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (Ministeri Federal d’Agricultura i Alimentació). El ministeri té reserves considerables pel que fa a la proposta de revisió de la Comissió de la UE que no donaria suport a l’agricultura a petita escala. És per això que el ministeri dóna suport a la posició de BÖLW – Neumann va dir que les seves posicions eren “similars”. “El Reglament ha de seguir per reflectir els processos inherents als sistemes de producció orgànica.” Segons la seva opinió “El factor decisiu no ha de ser simplement que el producte final no contingui residus“.

Stefan Dreesmann, que treballa al Ministeri d’Agricultura de la Baixa Saxònia, va criticar a la Comissió per fer falses suposicions i arribar a conclusions errònies. Va dir que no hi havia sinopsi que acompanyés l’esborrany de la nova regulació cosa que hagués permès als ministeris comparar el text de l’actual i el del Reglament Orgànic planejat. “No sabem amb precisió el que s’ha deixat de banda“, va explicar Dreesmann. Com a exemples del que realment està absent, va assenyalar la retallada de becs i les castracions de porcs. Va dir que la Comissió ha volgut simplificar, però és, de fet, subestimar la complexitat del tema. Va afegir que estem ‘passant gat per llebre’. Ningú sap el que la Comissió podria més tard incloure en les noves normes. “No estem en una zona de jocs – estem tractant aquí amb un sector comercial que aquest any arribarà el volum de negocis de prop de 8 bilions d’euros només a Alemanya”. La seva conclusió: “Seria molt millor conservar el Reglament Orgànic actual i millorar-lo, abordant els punts individualment“.

Jurn Sanders de l’Institut Thünen va abordar la qüestió de si la confiança del consumidor, atès que la Comissió de la UE es queixa que està sota amenaça, està realment en perill. Segons Öko-Monitoring, a Baden-Württemberg, és molt rar que el menjar orgànic contingui pesticides. Va sostenir que no és realista tractar d’arribar a la idea de la Comissió de “Orgànic: Més i Millor” per mitjà de prémer les directrius i eliminar totes les exempcions. No hi pot haver tal cosa com un “cloud-Cuckoo-land” orgànic “El sector ecològic també ha de trobar el seu lloc al mercat. “Tenim, sens dubte, un alt perfil de producció ecològica coherent, però tindríem molta menys superfície de cultiu orgànic, va dir Sanders. També preveu problemes en tercers països, en particular, els que proveeixen la UE. “Atès que les normes han de ser aplicades d’una manera compatible, veurem molts menys productes ecològics procedents de tercers països.” La seva conclusió: “La Comissió té la intenció d’empènyer a través d’un canvi de paradigma, i en fer-ho, cau en molts errors pràctics.

Quan Jutta Jaksche, la representant de la Verbraucherzentrale Bundesverband – l’organització federal de nivell superior a Alemanya que representa els interessos dels consumidors – va agafar el micròfon, la tensió va augmentar. Era ja evident que el principal argument de la Comissió és la confiança del consumidor, que es considera que actualment està en perill. Jaksche va acollir amb satisfacció el fet que la Comissió s’ocupi de la qüestió, perquè la credibilitat i la transparència són una promesa important per als consumidors. Benestar animal i enfortiment del sistema de control són en la seva opinió els punts importants que s’han d’ afegir a la regulació orgànica vigent de la UE el més ràpid possible. Va assenyalar que hi havia una absència total d’aspectes socials en la proposta de la Comissió de la UE. Per a ella, és essencial una freqüència mínima d’inspecció anual més inspeccions addicionals orientades segons riscos, que és el que preveu l’actual normativa mediambiental de la UE. Jaksche assenyala a la Comissió de la UE la tasca: “Els problemes de l’aplicació no poden ser resolts per un nou reglament. Els consumidors estan sent mal utilitzats per la Comissió Europea per tal de justificar les seves propostes. Si la Comissió es prengués seriosament els seus propis objectius, es presentaria una altra proposta“, va dir Jaksche. Va expressar que ella també volia veure esmenes clares i ambicioses de la normativa vigent en matèria de benestar animal i de materials d’envasat d’aliments. Finalment va concloure que “El nou projecte de la Comissió de la UE ha de ser triturat. En lloc de revisar el Reglament Orgànic vigent en la seva totalitat, ha de ser millorat pas a pas”.

boelw va juli 14 berlin publikum 2El Reglament Orgànic Europeu es va convertir en llei el 1991, i des d’aquesta data ha estat objecte de nombrosos ajustos i esmenes, incloent una revisió completa: El Consell de la UE va adoptar una nova legislació per al sector el 2007. El Reglament del Consell (EG ) N º 834/2007 del 28 de juny 2007 ha definit des d’aleshores com han de ser produïts i processats els productes i aliments que s’etiqueten com orgànics. El Reglament (CE) N º 834/2007 va substituir el 2007 el primer reglament orgànic de la UE Nº 2092/91…

Martin Rombach de la Konferenz der Kontrollstellen eV (KDK) – que representa els organismes de control a Alemanya, va criticar el fet que la proposta de la Comissió està posant massa èmfasi en el paper de l’analítica. L’anàlisi en l’actualitat, no pot establir si un producte és orgànic o no. És cert que hi ha molt menys residus en els productes ecològics, però fins i tot en aquest cas no és possible assumir que no n’hi ha cap en absolut. D’altra banda, cap laboratori en tot el món pot dir de quin mètode de l’agricultura ve un producte que estigui lliure de qualsevol residu. Això no vol dir automàticament que s’hagi conreat orgànicament. En un sistema de producció agrícola típic per a la majoria dels estats membres europeus, sempre hi haurà una certa quantitat de residus, ja que la majoria de les granges encara estan produint convencionalment, a part dels contaminants que són omnipresents en el medi ambient. “Ens enfrontem a l’amenaça de retirada de la certificació dels productes ecològics a escala massiva i a enormes danys. En el futur, els agricultors podrien ser compensats per l’Estat, però els comerciants no“, temia Rombach. Tenint en compte el nou Reglament de la UE és gairebé impossible avaluar el desenvolupament futur. “La conversió esdevé un risc incalculable.” L’orgànic jugaria un paper més petit, no més gran.

Jochen Neuendorff, director dels organismes de control alemany GfRS i membre de la junta directiva de l’associació europea d’organismes de control EOCC, va emfatitzar la urgència de posar un major èmfasi en l’enfocament orientat al risc als controls orgànics. Com a exemple, va esmentar les granges de producció animal orgànica a gran escala amb els problemes de benestar animal a Alemanya. Segons Neuendorff, els casos de frau més recents indiquen que la comunicació transfronterera i la cooperació entre les autoritats competents en la UE necessiten millorar. Les interfícies de control ecològic i la persecució penal han d’estar clarament definides. En el cas d’infraccions greus, és important aplicar sancions amb caràcter dissuasiu. Va afegir que les inspeccions realitzades en tercers països també han de millorar. No obstant això, en opinió de Neuendorff la proposta actual de la UE per revisar tota la regulació d’orgànics no aborda aquestes deficiències. El que conté és una miríada de noves regles que conduirien a una forta burocratització addicional del sistema de control. La seva conclusió: “Si aquesta proposta es converteix en realitat, el control orgànic es dilueix en lloc de ser millorat.

En la seva contribució, Marcus Girnau, director general adjunt de la Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde – en representació de la indústria alimentària alemanya – va expressar la seva sorpresa davant el fet que tot just set anys després de l’última revisió completa del Reglament Orgànic de la UE tot s’anés a canviar un cop més: “El BLL se sorprèn que una àrea de la llei estigui sent re-reformulada de nou en tan poc temps.” El que relaciona BÖLW amb BLL és el fet que tots dos estiguin interessats en una llei orgànica de la UE d’un alt nivell i un repartiment equitatiu entre els deures de l’Estat i les empreses. En la revisió prevista Girnau veu un “enfocament sistèmic diferent” completament. Va dir que molts dels canvis previstos encara no estaven disponibles. 30 actes delegats planejats, així com dotze normatives de desenvolupament. “Això donarà lloc al fet que nosaltres ja no estiguem involucrats en molts temes”. Girnau també veu crític el ampliar la certificació obligatòria per incloure quioscos, mercats o el comerç de begudes. “Els productes favorits com Bionade no estaran allà més a la venda.” En el tema del Reglament Orgànic de la UE, Girnau assegurar que BÖLW tindria tot el seu suport.

Comentari:

Estem en un embolic. Tenim un Comissari de la UE per l’agricultura bio-intel·ligent que, òbviament, aspira a fer alguna cosa en benefici del sector orgànic i fer-se un monument a si mateix. Després hi ha alguns col·legues de la Direcció General d’Agricultura, que no poques persones afirmen que no tenen competència per captar la complexitat de les qüestions i problemes que la indústria orgànica ha de tractar.

D’altra banda, el personal de la Direcció General es diu que ha desacreditat el Grup IFOAM UE, que representa els interessos legítims del sector en el conjunt de la UE, com “grups de pressió empresarials”. De la mateixa font ve la crítica d’altres representants del sector ecològic: “Vostès els representants dels agricultors estan sempre en contra de tot”.

Per contra, el sector ecològic ha arribat a una conclusió ferma que és el resultat de moltes discussions i de molta deliberació: estan tirant el nadó amb l’aigua del bany. Això podria tenir greus repercussions. I en la indústria solar a Alemanya és evident que els temors de la pitjor classe estan absolutament justificats. Un sector floreixent amb òptimes perspectives de futur va ser deixat de banda pels polítics i sacrificat al comerç internacional amb la Xina.

Desenes de fabricants solars alemanys amb incalculables coneixements van anar a la ruïna o a vendre’s  a les empreses asiàtiques i àrabs. Milers de llocs de treball i l’accés a una de les tecnologies més importants per al futur s’han perdut en els últims anys, sense la difusió adequada per part dels mitjans de comunicació.

I finalment: la idea de la Comissió de la UE de simplificar el reglament orgànic és un recordatori mortal de la idea d’un polític alemany molt conegut que hi havia una vegada va exigir que les nostres declaracions d’impostos anuals havien de cabre en un posa gots. No seria bo que el món fos tan simple i senzill com això? – per desgràcia, en el món real les coses són una mica diferents.

Font: www.organic-market.info
Traducció: Montse Mulé