ANDA 07/10/2014
Ramaderia ecològica, no sempre tan bonica com es pinta.

L’Associació Nacional per a la Defensa dels Animals (ANDA) ha demanat al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) que la protecció de la salut i el benestar dels animals sigui el pilar central de la nova ramaderia ecològica. mas info