alimentos orgánicos alimentación ecológica alimentación eco alimentación bio

Un equip internacional d’experts dirigit per la Newcastle University, Regne Unit, ha demostrat que els cultius orgànics i aliments a base de cultius orgànics són fins a un 60% més alts en una sèrie d’antioxidants clau que els cultius produïts convencionalmente.

Publicat a la revista British Journal of Nutrition, el més ampli estudi d’aquest tipus va trobar que el canviar a menjar fruites orgàniques, verdures i cereals proporcionaria antioxidants addicionals equivalents al consum d’entre una i dues porcions més de fruites i verdures. També van mostrar nivells molt més baixos de metalls pesats tòxics en els cultius orgànics.

El professor de la Universitat de Newcastle Carlo Leifert, que ha dirigit l’estudi, explica: “Aquest estudi constitueix una important aportació a la informació actualment disponible per als consumidors que fins ara ha estat confusa i en molts casos contradictòria.” L’anàlisi indica que la qualitat dels aliments està fortament influenciada per la forma en què es produeix. En particular, hi ha una creixent evidència que a més alts nivells de fertilitzants químics fabricats, especialment el nitrogen i els fertilitzants a base de fosfats que estan prohibits o molt restringits per les normes de l’agricultura ecològica, porten a concentracions substancialment més baixes d’antioxidants en els cultius convencionals.

S’ha constatat que els cultius orgànics i productes alimentaris a base de cultius orgànics tenen majors concentracions d’antioxidants (incloent àcids fenòlics, flavanonas, estilbens, flavones, flavonols i antocianines) en comparació dels seus homòlegs produïts convencionalment. La diferència percentual mitjana de la majoria dels compostos antioxidants està entre el 18% i el 69%. Més petites, però tot i així estadísticament significatives, també s’han detectat diferències en la composició en diversos carotenoides i vitamines. Un canvi a menjar fruites orgàniques, verdures i cereals (i aliments elaborats a partir d’aquests) conduiria a un 20-40% (i per a alguns compostos fins a un 60%) en el consum d’antioxidants poli-fenòlics provinents de cultiu sense cap augment en calories. L’augment del consum de poli -fenòlics i altres metabòlits secundaris de plantes amb activitat antioxidant protegeix contra les malalties cròniques, incloent malalties cardiovasculars i neurodegeneratives i alguns tipus de càncer.

S’han detectat concentracions més baixes d’una gamma de metalls pesats tòxics en cultius orgànics, en particular cadmi (de mitjana 48% més baix). El cadmi és un dels tres contaminants metàl·lics tòxics juntament amb el plom i el mercuri per als quals la European Commission ha establert nivells màxims permesos de contaminació en els aliments. Qualsevol reducció en el consum de cadmi és positiva, ja que se sap que s’acumula en el cos. També s’han trobat menors concentracions de nitrogen en els cultius orgànics.

atractiva presLes concentracions de nitrogen totals han estat del 10%, del 30% de nitrat i el 87% de nitrit menys en comparació amb els cultius orgànics convencionals. Les altes concentracions de nitrats i nitrits en els cultius convencionals es creu que estan relacionades amb l’ús de fertilitzants de nitrogen mineral, que està estrictament prohibit per les normes de l’agricultura ecològica.

Les concentracions de nitrit més altes en els cultius convencionals poden ser considerades nutricionalment indesitjables, ja que s’han descrit com a possibles factors de risc per al càncer d’estómac i altres condicions.

L’estudi ha constatat que la freqüència de la presència de plaguicides detectables és quatre vegades més gran en els cultius convencionals que en els orgànics. Les fruites conreades convencionalment tenien, amb molta diferència, la major freqüència de residus de plaguicides, al voltant de set vegades més gran que en les fruites orgàniques. En els vegetals convencionals i aliments elaborats a base de cultius convencionals la freqüència de residus de plaguicides va ser de tres a quatre vegades més gran que en la producció ecològica. Es va constatar que tots els tipus de cultius orgànics tenen similars baixos índexs de contaminació.

Tot i que es necessiten més estudis per aclarir els beneficis per a la salut de la reducció de l’exposició a pesticides, qualsevol reducció es pot considerar desitjable, sobretot perquè una proporció significativa de les mostres dels cultius convencionals regulades per l’ European Food Safety Authority (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària EFSA) conté residus de plaguicides per sobre dels nivells permesos. En enquestes recents de l’EFSA es van trobar residus de plaguicides per sobre dels Límits Màxims de Residus en els espinacs, la civada, préssecs, taronges, maduixes i enciam, raïm i pomes, entre d’altres.

study 2014 carrotsL’estudi ha identificat serioses deficiències en una gran part dels estudis publicats prèviament. Aquests inclouen la manca d’amidaments i informes estandarditzats, i l’evidència de la duplicació o informació selectiva de les dades obtingudes en els experiments.

(Foto: Aliment biològic – aliment de confiança)

Els autors de l’estudi de la Universitat de Newcastle va arribar a la conclusió que es necessita més investigació per entendre la variació entre estudis i que és vital que els futurs estudis comparatius de composició d’aliments utilitzin protocols estandarditzats.

Els resultats de “Majors concentracions d’antioxidants i menors de cadmi i menor incidència dels residus de plaguicides en cultius orgànics: una revisió bibliogràfica sistemàtica i metanàlisi” contradiu les de l’estudi encarregat el 2009 per la UK Food Standards Agency (Agència de Normes Alimentàries FSA) que va trobar que no hi havia diferències substancials ni beneficis nutricionals significatius en els aliments orgànics. L’estudi encarregat per la FSA va basar les seves conclusions en només 46 publicacions que cobrien els cultius, carn i productes lactis, mentre que el metanàlisi dirigit pel Newcastle es basa en dades de 343 publicacions disponibles revisades per experts sobre la diferència de composició entre cultius orgànics i convencionals.

hggAquest estudi és el més ampli anàlisi del contingut de nutrients en els aliments produïts orgànicament versus els produïts convencionalment realitzat fins ara i és el resultat d’una innovadora nova revisió sistemàtica de la bibliografia i meta-anàlisi realitzada per l’equip internacional al voltant del professor Carlo Leifert. El projecte es va iniciar en el marc de l’European Sixth Framework Programme projecte Quality Low Input Food i s’ha completat després amb fons de Sheepdrove Trust.

Tota la base de dades generada i utilitzada per a aquest anàlisi està disponible gratuïtament a la pàgina web de la Universitat de Newcastle, en benefici d’altres experts i públic interessat ​​aquí.

Autora: Claudia Frost
Font: www.organic-market.info
Article original: www.organic-market.info/web/Know_How/food/219/0/0/17228.html
Traducció: Montse Mulé