Producció Agroalimentària Ecològica 30/10/2014
Nou Estudi sobre el consumidor d’aliments ecològics a Espanya.

Sobresurt l’augment del nombre de consumidors ecològics a Espanya, concretament el 29,3% consumeix aliments bio almenys una vegada al mes, 3 punts més que l’any 2011. Així mateix, la freqüència mitjana de consum d’aquests productes pels compradors habituals és de més de 2 vegades per setmana i ha augmentat el percentatge dels que el consumin pràcticament a diari (un 25%).