Health-Canada-Report-released-2014-09-Potential-Hazards-from-Shale-Gas-Drinknnig-Water-Ambient-Air

Ecologistas en Acción 07/11/2014
Amagat un informe encarregat pel Servei de Salut de Canadà que admetia riscos del fracking.

L’informe es titula Possibles Riscos per a la Salut provinents de la Exploració i Explotació del Gas de Esquist. El Consell de les Acadèmies Canadenques (CCA) no va fer referència ni esmentar el present informe, tot i que es va completar l’anàlisi dels riscos causats pel fracturament relatius a la Salut a Canadà… mas info