SEAE 10/02/2015
Els sòls agrícoles poden alimentar la Humanitat, si es gestionen ecològicament.

El futur de la Humanitat passa per mantenir i fomentar la vida en els sòls agrícoles, un aspecte vital que contemplen els principis de l’agricultura ecològica. Per a això, han de prevaler les polítiques que vagin en aquesta direcció. No s’entén que a dia d’avui encara no s’hagi aprovat una Directiva Europea del Sòl, quan molts d’ells estan en perill de desaparèixer.