mas info

Ecologistes en Acció 09/03/2015
Normes inútils sobre fracking a la UE amenacen els ciutadans i al medi ambient.

Un nou informe de la Comissió Europea ha revelat per primera vegada les alarmants disparitats al llarg de la UE en la manera en què les seves normes de seguretat sobre l’extracció del gas d’esquist són implementades, plantejant seriosos dubtes sobre la seva contínua insistència sobre un enfocament no vinculant cap a la regulació.

fracking-risk-action-for-we 0