Ruta-del-Cares th 86d085836c8204a4ef07c18efaea8ae1

EFE Verde 10/04/2015
Per primera vegada es regula la importació de les espècies forànies potencialment perjudicials.

Espanya regularà per primera vegada l’entrada d’espècies foranes que danyin la biodiversitat del país, segons la reforma de la llei del patrimoni natural avui aprovada, que preveu que el cadastre i el registre de la propietat informin de les figures de protecció ambiental que afecten els espais protegits. mas info