Ecologistes en Acció 22/09/2015
32 contaminants endocrins que Europa ha d’abandonar.

ChemSec,soci d’Ecologistes en Acció a la campanya EDC-Free Europe per la lluita contra els contaminants hormonals, ha elaborat la llista de contaminants hormonals (EDCS) més completa de l’actualitat.

La llista anomenada SinList (de Substitute It Now! O Substitueix-los Ara!) Informa sobre 32 tòxics requereixen una actuació immediata amb l’objectiu que les autoritats els regulen el més aviat possible i la indústria investigui si fan servir aquests químics en els seus processos i els substitueixin.

Els contaminants hormonals o disruptors endocrins, (EDC) són sospitosos de causar greus malalties relacionades amb la reproducció i el desenvolupament, danys metabòlics, problemes en el sistema immune i neurològic, problemes de tiroides i càncer en òrgans dependents de les hormones, entre d’altres. L’atenció a aquestes malalties costa milions d’euros cada any a Europa. No obstant això, les autoritats europees encara no han arribat a un acord de com regular aquestes substàncies tòxiques. El primer pas per a la regulació és fixar els criteris de què és un disruptor endocrí, EDC, i els lobbies empresarials pressionen perquè aquesta decisió es retardi prou com perquè entri en vigor el TTIP, que rebaixaria el control d’aquestes substàncies perillosament.

hemSec ha creat la llista “SIN List” amb els 32 contaminants hormonals que l’organització ha identificat com Substàncies d’Elevat Nivell de Preocupació (SVHC) a causa de les seves característiques com a disruptors endocrins, seguint els criteris del Reglament REACH de substàncies químiques.

Per a l’avaluació de les substàncies ha col·laborat amb científics i ONGs i s’ha realitzat un estudi cas per cas, basat en un ampli nombre d’estudis. Així, ChemSec vol accelerar el procés de regulació, al mateix temps que mostra un possible escenari futur, pel que és una eina per a aquelles empreses que volen saber quines substàncies s’han d’eliminar dels seus processos substituint-les per alternatives.

Les substàncies que requereixen acció immediata són 6 tipus de ftalats, d’ús en plàstics i cremes, bisfenols usats en productes de plàstic, benzofenonaspresentes en cremes de sol i tintes, parabens d’ús com a conservants de cremes i sabons, entre d’altres.

En el document apareixen també substàncies que, a més de ser EDC, tenen altres propietats perilloses, com el BPA que és tòxic per a la reproducció, o eloctilfenol i els seus etoxilats, que són persistents, per exemple.

Podeu descarregar-vos el Document SINList aquí