Ecologistes en Acció 23/11/2015
El 2014 les emissions van augmentar per primera vegada des de 2008 a l’Estat espanyol.

Segons Ecologistes en Acció les emissions del gasos d’efecte hivernacle (GEH) a l’Estat espanyol el 2014 van augmentar un 1,1% respecte a les de 2013 i per primera vegada des que va començar la crisi l’any 2008.

L’augment d’emissions des de 1990, any base del protocol de Kyoto, s’ha situat en un 12%, sent el país europeu que major increment ha tingut.

Segons les dades avançades pel Govern espanyol a la Comissió Europea, les emissions de GEH en 2014 van superar els 325 milions de tones equivalents de CO2, amb un increment de 3,5 milions de tones respecte l’any anterior (1,1% d’increment ). 2014 és el primer any en què es produeix un increment de les emissions des que el 2008 baixessin bruscament a causa de la crisi econòmica, i reflecteix la inacció de les administracions públiques a l’hora de posar en marxa polítiques de lluita contra l’escalfament global. La xifra segueix situant l’Estat espanyol al capdavant de la Unió Europea en l’increment d’emissions des de 1990, any que es pren com a referència per al protocol de Kyoto.

 L’augment d’emissions es deu a un conjunt de factors, però el principal és que, tot i que va disminuir la demanda d’electricitat, es va incrementar la generació d’energia amb carbó, gràcies en part al suport evident del Govern a la utilització d’aquest combustible obsolet i contaminant i en part al baix preu internacional d’aquest combustible.

Un altre dels factors determinants en aquest augment ha estat l’increment en les emissions generades pels residus (un milió de tones). Va augmentar també el consum de carburants (2% dièsel i 1% gasolina), a causa del descens en el preu del petroli, i un 17% les emissions del sector del ciment, hagut de sobretot a l’activitat exportadora del sector, tot i que la demanda interna està sota mínims. L’activitat industrial va augmentar lleugerament, així com també ho van fer les emissions degudes al sector ramader (2% fermentació entèrica i un 5% a causa del maneig de fems). L’absència d’una política efectiva dels diversos governs (PSOE i PP) en la lluita contra el canvi climàtic és més que evident.

Les emissions de l’Estat espanyol en el període 1990-2014 es van incrementar en un 1%, sent el país europeu que més va augmentar les seves emissions en valors absoluts (34,8 milions de tones).

La resta de països europeus que van augmentar les seves emissions en aquest període van ser Portugal, Xipre, Irlanda i Malta, però entre tots no arriben ni a la tercera part de l’increment que s’ha produït en al nostre país. Per la seva banda, les emissions en el conjunt de l’Europa dels 28 van disminuir en un 24,4%, a causa sobretot als impactes de la Gran Recessió de 2008 ia les mesures adoptades en altres països per mitigar el canvi climàtic. Les dades són també la demostració palpable que les polítiques contràries a les energies renovables dutes a terme pel nostre país produeixen un resultat tangible de retrocés en la lluita climàtica. Aquestes dades són un aval nefast per al Govern espanyol de cara a la COP21 de París.

No obstant això, la comptabilitat oficial d’emissions exclou les degudes al trànsit aeri i marítim internacional i tampoc té en compte els efectes del comerç internacional, atès que la majoria de països desenvolupats importen una part important de les mercaderies manufacturades que consumeixen (des de la Xina, Índia , etc.). Si es comptabilitzaran les emissions, degudes als productes importats i consumits en el seu territori, l’anomenada “petjada de carboni” és possible que la Unió Europea augmentés les seves emissions en lloc de reduir-les. Diversos autors estimen aquestes emissions en un rang del 30 al 75% de les emissions oficials. Un exemple d’aquest fet és el càlcul realitzat pel Departament de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals del Regne Unit, que estimava la petjada de carboni dels productes importats en un 75% de les emissions oficials de 2012.

Per a Ecologistes en Acció alguna cosa estem fent malament o molt malament quan no aconseguim reduir les emissions de GEH. És urgent i necessari abordar un canvi radical en el model actual de producció i de consum, que aconsegueixi dominar les emissions contaminants i aconseguir.