La multinacional Monsanto sera llevada a juicio en el 2016 por crimenes de lesa humanidad en el Tribunal Internacional de La Haya

Sustanaible Pulse 02/01/2016
Monsanto serà portada a judici per crims contra la humanitat.

L’Associació de Consumidors Orgànica (OCA), la Federació internacional IFOAM, Navdanya, Regeneration International (RI), i Milions contra Monsanto, al costat de dotzenes d’organitzacions d’alimentació global, de productors i grups socioambientals, van anunciar que portaran a Monsanto, una societat transnacional establerta a Estats Units, a judici per crims contra la Naturalesa (ecocidi) i la Humanitat, al tribunal de l’Haia aquest 2016 per al Dia Global de l’Alimentació, el 16 d’octubre 2016.

Des del principi del segle XX, Monsanto ha desenvolupat un corrent constant de productes altament tòxics que han malmès permanentment l’ambient i generat malalties o morts per milers de persones. Aquests productes inclouen:

PCBs (bifenil-polyclorinato), un dels dotze agents contaminadors orgànics persistents (POP) que afecten els animals i la fertilitat humana;

2,4,5 T (2,4,5-àcid triclorophenoxyacetico), un component amb dioxina conté el defoliant “agent Orange”, que va ser utilitzat per l’Exèrcit dels EE. UU. durant la guerra de Vietnam i continua causant defectes i el càncer de naixement;

Lasso, un herbicida que ara està prohibit a Europa;

Round-up, l’herbicida més àmpliament utilitzat en el món, font de l’escàndol ambiental i de salut més gran en la història moderna. Aquest herbicida tòxic, assenyalat com a probable agent carcinogen humà per l’Organització Mundial de la Salut, s’utilitza conjuntament amb les llavors genèticament modificades del Roundup (GM) en grans monocultius, per produir sobretot les soges, el blat de moro i la rabina per al pinso i els biocombustibles.

En base als “principis rectors de negoci i drets humans” adoptats per l’ONU el 2011, una cort internacional d’advocats i de jutges avaluarà la responsabilitat criminal potencial de Monsanto pels danys infligits a la salut humana i l’ambient. La Cort també recorrerà a l’estatut de Roma que va crear al Tribunal Penal internacional a l’Haia el 2002, i considerarà si cal reformar el dret penal internacional per incloure crims contra l’ambient, o ecocidi, com a delicte prosecutable. El Tribunal Penal Internacional, establert el 2002 a La Haia, ha determinat que la definició del ecocidi com un delicte és l’única manera de garantir els drets dels éssers humans a un ambient sa i el dret de la naturalesa a ser protegida. […]

Llegir la nota completa en anglès AQUÍ

Tota la informació sobre la demanda a www.monsanto-tribunal.org