ojos raton

ANDA 28/01/2016
ANDA reclama al Govern l’aplicació d’un experiment alternatiu que salvarà la vida a milers de rosegadors.

El proper 4 de febrer tindrà lloc una important votació al si del Comitè REACH, encarregat de l’aplicació a la Unió Europea del Reglament relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques, una norma l’objectiu és garantir un alt nivell de protecció de la salut humana i el medi ambient.

En concret es valorarà canviar el mètode específic utilitzat actualment en els assajos sobre sensibilització cutània que inclou l’experimentació amb ratolins, l’anomenat Local Lymph Node Assay (LLNA), per un altre que evita l’ús d’animals en les proves.

Per aquest motiu l’Associació Nacional per a la Defensa dels Animals (ANDA) ha enviat sengles cartes al ministre de Sanitat, Alfonso Alonso Aranegui, i la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Isabel García Tejerina, en què sol·licita que Espanya voti a favor de l’adopció de l’aplicació dels mètodes alternatius recentment descoberts i validats mostri així el seu compromís moral i polític per assegurar que els estudis amb animals s’utilitzin només com a última opció.

Des de la Comissió Europea s’estima que almenys el 35% dels 25.000 productes o ingredients químics que es registrin en el vell continent fins a l’any 2018 requeriran assajos per provar el dany potencial que poden causar sobre la pell de les persones, de manera que la decisió que es prengui el pròxim dia 4 al Comitè del REACH significarà literalment l’elecció d’una alternativa de vida o mort per a més de 200.000 animals (considerant 25 ratolins per element químic implicats en el mètode LLNA).

Els estats membres de la UE ja van tenir oportunitat de recolzar l’aplicació d’aquestes tècniques alternatives en l’última reunió del Comitè REACH celebrada el passat mes de desembre. No obstant això, el vot es va posposar a causa de que alguns països es van mostrar reticents a l’hora d’abandonar el mètode LLNA amb ratolins. Una postura que ignora els articles 13 i 25 del mateix Reglament europeu, així com els articles 4 i 13 de la Directiva de la UE 63/2010 sobre protecció dels animals utilitzats amb fins científics, que legalment exigeix ​​que s’adoptin en el si del REACH els mètodes alternatius validats sense animals tan aviat com estiguin disponibles. A més, el canvi es assaig s’enquadra dins de la recent resolució del Defensor del Poble de la UE que reforça l’obligació legal dels Estats Membres d’evitar el patiment innecessari dels animals de laboratori.

Des d’ANDA s’adverteix a les autoritats espanyoles que un fracàs en la votació podria tenir un lamentable efecte dissuasori en la investigació de mètodes alternatius en general. Per contra, l’aposta per la innovació en el si del REACH milloraria tant la qualitat de la informació obtinguda com la seguretat dels productes químics als quals els consumidors i ciutadans europeus estan exposats.

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here