residuos organicos

Amigos de la Tierra 03/02/2016
Madrid anuncia la posada en marxa de la separació de residus orgànics.

La ciutat de Madrid posarà en marxa un sistema per aconseguir la separació selectiva dels residus orgànics el 2020. Tot i que el procés es troba en el seu inici, és un pas en la bona direcció per millorar la gestió de residus i incrementar la fabricació de compost de qualitat.

Els residus orgànics suposen el 42% de la bossa d’escombraries, un fracció gens menyspreable que l’ajuntament de Madrid pretén recollir selectivament d’una manera progressiva, i amb l’objectiu d’arribar a tota la ciutadania madrilenya en 2020. El consistori busca aconseguir d’aquesta forma el 50% de reciclatge exigit per la Unió Europea per al 2020, i reduir el problema dels residus al municipi.

“El compostatge de la fracció orgànica és indispensable per gestionar adequadament els residus i arribar (i superar) el 50% de reciclatge i compostatge exigit per la UE. Suposa gairebé la meitat de la bossa d’escombraries domèstica, i el seu tractament mitjançant compostatge de qualitat aporta una esmena natural que solucionaria part del greu problema de desertificació de molts sòls espanyols. per això, des d’Amics de la Terra felicitem a l’ajuntament per la iniciativa, esperant que la matèria orgànica separada s’aprofiti mitjançant compostatge en plantes adequades per a això“, ha assenyalat Alodia Pérez, responsable de l’àrea de recursos naturals i residus.

La separació de la matèria orgànica es pot fer amb diferents sistemes. Un d’ells, el Porta a Porta, aconsegueix percentatges més elevats de separació i percentatges més baixos d’impropios.Es un model que funciona en ciutats com Treviso, Milà o Ljubljana. Amb aquest sistema cada persona o família diposita els seus residus en una bossa, contenidor individual o comunitari, seguint el calendari i horari establert de recollida. Un altre dels sistemes és el Cinquè Contenidor, que consisteix en incloure una galleda més als ja existents, en què només es puguin dipositar residus biodegradables. L’actual contenidor gris s’utilitzaria per als residus “resta”, tots aquells residus que no es poden reciclar, ni compostar. En una economia circular, aquest contenidor hauria de ser minoritari.

A finals de novembre l’Ajuntament de Madrid va participar en un viatge per conèixer experiències residu zero, organitzat per Amigos de la Tierra i Zero Waste. En la visita van poder comprovar de primera mà el model de gestió de residus de Treviso i Milà, una gestió amb resultats òptims.

El sistema Porta a Porta arriba percentatges de recollida de fins al 80%, amb menys d’un 5% d’impropis, i permet una tarificació de residus més justa, basada en el pagament per generació. El Cinquè Contenidor ronda el 40-50% de recollida selectiva, i presenta impropis d’entre el 10 i el 20%, limitant així el procés de compostatge. La separació de la matèria orgànica només té sentit si es pot compostar, obtenint un producte de qualitat d’aquest procés. El sistema seleccionat de separació ha d’assegurar la utilitat de la matèria orgànica per a la fabricació de compost.

Amigos de la Tierra celebra la iniciativa de l’Ajuntament de Madrid, i insta els responsables municipals a què es plantegin en un futur proper implantar un sistema de recollida Porta a Porta que inclogui més fluxos de residus. L’exemple de Madrid pot ser un bon al·licient per a altres grans ciutats o municipis més petits que vulguin incorporar la matèria orgànica entre les separacions de flux de residus, i avançar així cap al Residu Zero.

Font: Amigos de la Tierra – www.tierra.org