EFE Verde 11/04/2016
Madrid va superar el 2015 els nivells de tots els contaminants atmosfèrics.

Madrid capital va tornar a incomplir el 2015 els nivells de qualitat de l’aire fixats per l’OMS, amb un augment en “tots els contaminants primaris” excepte l’ozó, que es va mantenir estable, i per primera vegada en la història es va aplicar el protocol de restricció de trànsit al novembre i desembre.

Tretze de les 24 estacions de mesurament van superar el valor límit anual de diòxid de nitrogen (NO2), davant de sis estacions a 2014, i vuit van superar el valor límit horari, davant de cinc l’any passat, segons la Memòria de Qualitat de l’Aire 2015 publicada avui per l’Ajuntament de Madrid.

La ciutat de Madrid “mai ha complert” els nivells de diòxid de nitrogen fixats per la Unió Europea, excedint tant el límit anual de 40 micrograms per metre cúbic d’aire, com el límit horari fixat en 200 micrograms que no pot superar-se més de 18 hores a l’any per estació de mesurament, assenyala el consistori.

Els episodis d’alta contaminació per NO2 es van assolir al gener, novembre i desembre, agreujats per l’absència de vent i pluges, i després d’entrar en vigor el Protocol de contaminació al març de 2015 es van decretar per primer cop limitacions de velocitat i aparcament entre el 10 i 13 de novembre, i novament del 30 de novembre al 3 de desembre.

L’ozó troposfèric ha continuat l’evolució creixent dels últims anys, superant durant l’estiu el llindar d’informació a la població.

Dotze estacions de la Xarxa de Vigilància van excedir tant el límit general de 120 micrograms com la mitjana octohorària màxima en un dia, que no pot excedir-se en més de 25 vegades per any de mitjana en tres anys.

Les partícules en suspensió es van mantenir per sota dels límits fixats per la UE en 40 micrograms per la partícula PM10 i 25 micrograms per a la PM2.5, però van superar els nivells fixats per l’Organització Mundial de Salut (OMS) en 20 micrograms i 10 micrograms, respectivament.

La resta de contaminants, com diòxid de sofre, monòxid de carboni, benzè, metalls pesats i benzo (a) pirè, han estat inferiors als límits fixats.

Per complir la normativa europea, l’ajuntament subratlla que està elaborant un Pla de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que inclou “mesures estructurals” per complir les normatives de la UE i l’OMS, així com els compromisos adquirits en la Conferència sobre Canvi Climàtic “( COP21) celebrada a París al desembre.

Font: EFEverde – www.efeverde.com