Ecologistes en Acció 13/05/2016
La Comissió Europea proposa reautorizar el glifosat.

La nova proposta de la Comissió Europea enviada la setmana passada als estats membres inclou considerables millores respecte a la proposta inicial presentada al març, però segueix sense ser suficient per protegir la salut de les persones i el medi ambient.

El glifosat va ser classificat per l’OMS com “probablement cancerigen per als éssers humans”, i s’ha conclòs que hi ha evidència suficient que és cancerigen en animals de laboratori.

L’actual proposta, que serà debatuda i votada el proper dimecres dia 18 en el Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos, reconeix la gran preocupació que aquest tema ha generat en el públic, però proposa que es renovi l’autorització del glifosat fins el 30 juny 2025 (9 anys), al contrari dels 15 proposats inicialment, i no inclou cap restricció obligatòria en la línia del que recomanat, per exemple, pel Parlament Europeu (permetre exclusivament l’ús professional, no permetre l’ús en parcs, zones de joc i jardins ni l’ús com a dessecant abans de la collita).

La proposta condiciona l’autorització del glifosat a l’avaluació de l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) que ha d’estar completada per a finals de 2017, per la qual cosa sorprèn que es proposi reautorizar per nou anys.

A més, obliga els sol·licitants a presentar “dades confirmatoris” sobre el potencial del glifosat com a disruptor endocrí fins l’1 d’agost (després de caducar l’autorització) i al fet que s’exclogui l’adjuvant taloamina. La proposta també reconeix que el glifosat afecta el medi ambient, que s’ha de reduir o prohibir l’ús de plaguicides en parcs públics o jardins, àrees d’esbarjo i esports, zones escolars i de jocs infantils i en els voltants dels centres de salut. L’actual proposta de la Comissió Europea recull també que en l’agricultura s’ha d’aplicar la gestió integrada de plagues, així com altres alternatives, de cara a reduir la dependència dels plaguicides, però deixa a les mans dels estats membres l’aplicació de mesures i restriccions per assolir aquests objectius.

Aquesta nova proposta compta amb el suport del Govern espanyol, tal com es va manifestar en una reunió que va tenir lloc dijous passat entre el director general de Sanitat de la Producció Agrària i diverses organitzacions socials, com Ecologistes en Acció, Greenpeace, Comissions Obreres, la Associació Espanyola d’Educació Ambiental i la Fundació Alborada, en representació també de SESPAS, FODESAM i la Fundació Viu Sa. Aquestes organitzacions, amb el suport de més de 300.000 persones i més de 150 entitats de diversos àmbits que han donat suport a un carta oberta adreçada a la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, i el ministre de Sanitat, Serveis Socials i igualtat, Alfonso Alonso Aranegui, han insistit al director general, la Direcció General representa a Espanya en el Comitè Permanent, sobre la importància que Espanya s’oposi a la reautorització del glifosat, en tant s’aclareix la controvèrsia científica existent i es decideix la seva classificació harmonitzada a la UE.

La Comissió Europea basa la seva proposta de reautorització en un informe de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i de l’Institut Federal d’Avaluació de Riscos d’Alemanya (BfR), que han avaluat el dossier presentat per la indústria, que concloïa que el glifosat no ocasiona cap risc per a la salut humana. Aquest informe ha estat altament criticat per la comunitat científica.

El Reglament (CE) Nº 1107/2009 sobre la comercialització de plaguicides diu clarament en el seu Considerant 8, que la indústria ha de demostrar “que les substàncies o productes produïts o comercialitzats no tenen efectes nocius en la salut humana o animal ni efectes inacceptables en el medi ambient “i estableix que la substància activa dels plaguicides només ha de ser autoritzada si” no està o no va a estar classificada com a carcinògena “. Com aquesta classificació depèn de les conclusions de la ECHA a la fi de 2017, el pertinent és aplicar el principi de precaució i no reautorizar el glifosat.

El mateix Reglament diu: “En particular, en concedir autoritzacions de productes fitosanitaris, l’objectiu de protegir la salut humana i animal i el medi ambient ha de prevaler sobre l’objectiu de millorar la producció vegetal”.

Davant d’això, aplicant el principi de precaució i sabent que hi ha alternatives respectuoses amb la salut i el medi ambient, considerem que el Govern espanyol ha de votar en contra de la reautorització del glifosat el proper 18 de maig.

Font: Ecologistes en Acció – ecologistasenaccion.org