cafe comerciojusto

Coordinadora Estatal de Comercio Justo 01/06/2016
Augmenta el percentatge d’europeus disposats a pagar més per productes de Comerç Just.

La Comissió Europea va publicar el 29 de febrer de 2016 el resultat de l’Eurobaròmetre Especial 441: L’Any Europeu per al Desenvolupament – opinió dels ciutadans sobre el Desenvolupament, la Cooperació i l’ajuda al desenvolupament.

La qüestió plantejada era la següent: “Estaria disposat a pagar més pels aliments o altres productes dels països en desenvolupament per donar suport a les persones que viuen en aquests països (per exemple, per productes de Comerç Just)?”

D’acord amb els resultats de l’Eurobaròmetre, la meitat dels enquestats estaria disposat a pagar més pels articles d’alimentació o altres productes dels països en desenvolupament per donar suport a les persones que viuen en aquests països. Un terç estaria disposat a pagar fins a un 5% més (33%), mentre que el 13% estaria disposat a pagar fins i tot més (entre un 6 i un 10%) i el 4% pagaria fins i tot més d’un 10%. El 47% restant declara no estar disposat a pagar més per donar suport a les persones que viuen en països en desenvolupament i el 3% no sap/no contesta.

encuesta comerciojusto ue cuanto a pagar por cj

La proporció de enquestat disposats a pagar més ha augmentat lleugerament des 2014 (1 punt), i ara està en el seu nivell més alt des de 2009.

A més, l’estudi es va centrar en els joves d’edats compreses entre 15 i 24, per veure si hi ha una diferència respecte a l’opinió dels joves i els majors de 25 anys d’edat. El resultat va ser que els joves estaven, en general, més disposats a pagar més pels articles d’alimentació per donar suport a les persones que viuen als països productors que les persones majors de 25. De fet, el 56% pagaria més mentre que el percentatge es redueix al 48% en el cas dels majors de 25 anys.

Espanya és un dels cinc països on almenys un de cada cinc enquestats està totalment d’acord amb que les persones poden tenir un paper en la lluita contra la pobresa en els països en vies de desenvolupament (24%), i en total el 64 % està d’acord fins a cert punt (enfront d’una mitjana de la UE el 52%). El percentatge de persones personalment implicades en ajudar els països en vies de desenvolupament és similar al de la mitjana de la UE (31% enfront d’un 33%) però els enquestats a Espanya estan menys disposats a pagar més per productes dels països en vies de desenvolupament (45% enfront del 50%).

Font: Coordinadora Estatal de Comercio Justo – comerciojusto.org