lola garcia

Un xampú és un cosmètic que s’utilitza per la higiene i cura del cabell. A més de rentar i deixar el cabell net i desenredat ha d’aportar altres beneficis: netejar-lo, proporcionar brillantor i suavitat. Els xampús de tractament es formulen per actuar davant  determinades afeccions como poden ser la caspa, la caiguda o el greix.

En funció del tipus de xampú que anem a elaborar, seleccionarem les matèries primeres i actius específics adequats per obtenir la funció i l’eficàcia requerides al tipus de cabell.

Un xampú es composa principalment d’una Base Detergent (tensioactiu) que s’utilitza per la seva capacitat netejadora i per les seves propietats espumants. Els Principis Actius, poden ser d’origen vegetal, mineral o sintètic, i s’utilitzen per donar una funció específica a la fórmula. També s’utilitzen condicionadors, estabilitzadors i reguladors del pH. Per últim s’afegeix el conservant per a que el producte sigui segur i estable en el temps, i el perfum per proporcionar una olor agradable.

Quan la fase d’investigació i desenvolupament d’un xampú ha arribat a la seva fi, ha de passar proves d’estabilitat, d’eficàcia del conservant (Challenge Test) i de compatibilitat cutània (Patch Test). Un cop superades aquestes proves es procedeix a la seva fabricació. Després del procés de fabricació del xampú, en el laboratori es realitzen els controls físics i químics establerts en els que es revisa el color, olor, aspecte, s’ajusta el pH i la viscositat, així com un anàlisi microbiològic per assegurar la qualitat del xampú. Quan tots els tests son conformes, es procedeix a la seva comercialització.

asisehace champu bio

Tot el procés que involucra la producció del xampú es realitza en sales blanques. Aquest tipus de sales han de  garantir la protecció del producte durant la seva fabricació, permetre una neteja eficient i minimitzar el risc de contaminació creuada de productes i matèries primeres. En aquestes sales es realitzen controls de concentració de partícules en l’aire, temperatura, humitat, pressió diferencial entre sales, per assegurar que totes les manipulacions del cosmètic es realitzen en un entorn controlat.

BENEFICIS D’UN XAMPÚ CERTIFICAT

– Garanteix el respecte pel medi ambient
– +99% dels ingredients són d’origen natural
– +10% dels ingredients procedeixen de l’agricultura ecològica
– Base detergent d’origen vegetal
– No contenen parabens, silicones, ftalats, colorants artificials,…

Autora: Lola García, directora del departament tècnic de Corpore Sano – www.corporesano.com