agua21 04 16

Greenpeace 17/06/2016
La societat civil reclama una nova política d’aigua a Espanya.

Davant les eleccions generals del proper 26 de juny, una àmplia representació de la societat civil, constituïda per 17 entitats * ambientals i de defensa de l’aigua han presentat una llista de prioritats per a la política d’aigua a la pròxima legislatura, recollides en un document que s’ha enviat als diferents partits polítics i s’ha posat a disposició del conjunt de la societat espanyola.

En aquest document diverses organitzacions ambientals, xarxes i plataformes ciutadanes de defensa de l’aigua i entitats recreatives reclamen una sèrie de reformes en la normativa, política, gestió i institucions de l’aigua. Aquestes propostes es divideixen en dos grups.

El primer grup contempla una sèrie de mesures urgents, d’acció immediata per al proper govern central; i el segon proposa diverses mesures de més abast, a desenvolupar al llarg de la legislatura. Entre les mesures urgents, destaquen:

 

i) Reconèixer per llei el dret humà a l’aigua a Espanya
ii) Restringir la compravenda de drets de l’ús de l’aigua i condicionar l’ús d’aquesta eina a criteris de transparència, sostenibilitat i interès general
iii) Revisar el Memoràndum del Transvasament Tajo-Segura i establir fulls de ruta per reduir la dependència i impactes dels transvasaments
iv) Liquidar les societats estatals d’Aigües i tornar les seves competències a l’administració pública
v) Aplicar una política de recuperació de costos de l’ús de l’aigua que incentivi l’ús eficient del recurs
vi) Acotar la definició dels conceptes de ‘interès general’ i ‘obra d’emergència’ per evitar abusos que afavoreixin interessos econòmics particulars a costa dels ecosistemes
vii) Paralitzar o abandonar de forma definitiva les obres hidràuliques amb més conflictes ambientals i socials (alguns exemples són el dragatge de l’estuari del Guadalquivir, transvasament del riu Castril, embassaments d’Alcolea, Yesa, Biscarrués, Mularroya …) i obrir un debat social ampli sobre altres alternatives
viii) Potenciar mesures per afavorir els valors naturals de l’aigua:

– Revisar els règims de cabals
– Reactivar l’Estratègia Nacional de Restauració de Rius
– Promoure infraestructures verdes com alternatives als dragatges i canalitzacions fluvials
– Ampliar l’abast i l’aplicació de la figura de Reserves Naturals Fluvials amb la protecció urgent de més rius trams fluvials, com els rius Hozgarganta, Genal, Gran i Castril, entre d’altres.

Així mateix, es reclama una altra sèrie de mesures d’envergadura per a finals de la legislatura:

i) Reformar la Llei d’Aigües, els organismes de conca i dels plans hidrològics del període 2016-2021, per garantir el compliment de la normativa europea
ii) Revisar els plans especials de Sequera d’acord amb la nova planificació hidrològica i criteris socials i ambientals
iii) Reformar el sistema concessional per ajustar les concessions a la disponibilitat real de l’aigua i les necessitats hídriques dels ecosistemes i racionalitzar i simplificar els tràmits administratius per als usos lúdics i recreatius
iv) Fomentar una major participació ciutadana activa en els debats, processos i òrgans de presa de decisió entorn de l’aigua
v) Impulsar la lluita contra les espècies invasores del medi aquàtic
vi) Garantir una millor coordinació de la política de l’aigua amb altres polítiques com les d’agricultura, desenvolupament rural, conservació de la biodiversitat i ordenació territorial

El document acaba amb dos annexos sobre les conques dels rius Guadiana i Tajo, com a exemples que il·lustren diferents facetes de la problemàtica i demostren la necessitat de reformes de calat en les bases, l’organització i l’aplicació de la política d’aigua a Espanya.

Diverses de les entitats signants que representen la societat civil en els Consells d’Aigua a nivell estatal i de conca, ja han denunciat a Espanya davant les institucions europees per repetides vulneracions de les directives comunitàries en matèria d’aigua. Aquestes denúncies segueixen sota la investigació activa de la Comissió Europea i el Parlament Europeu.

Tots els signants es comprometen a treballar en la propera legislatura per aconseguir els canvis necessaris per encaminar la política de l’aigua cap a la sostenibilitat, la justícia i la legalitat, i així garantir la qualitat ambiental dels rius, aqüífers i zones humides com a condició imprescindible per al ús sostenible d’aquest recurs natural tan preuat a casa nostra. Igualment les entitats signants esperen que els partits polítics recullin aquestes propostes de cara a la propera legislatura.

* Les entitats signants d’aquest document són, per ordre alfabètic:
AEMS-Ríos con Vida
Asociación en Defensa del Piragüismo y los usos Recreativos del Agua
Asociación Ojos del Guadiana Vivos
Centro Ibérico de Restauración Fluvial
Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases
Ecologistas en Acción
Fundación Nueva Cultura del Agua
Greenpeace
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
Plataforma por la Defensa del Río Castril
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos
SEO/BirdLife
Unión Nacional de Pescadores Conservacionista
URA-Nueva Cultura del Agua
WWF
Xúquer Víu

Font: Greenpeace – www.greenpeace.org