compostaje

Amigos de la Tierra 20/06/2016
Lluita contra la desertificació i la sequera: el compostatge com a solució.

Espanya és un dels països més afectats per la desertificació i l’erosió dels sòls. Les causes en bona part són conseqüència d’un model d’agricultura industrial insostenible, en què l’abús d’agroquímics i la tendència al monocultiu intensiu, entre d’altres, són responsables d’un deteriorament i pèrdua de qualitat de sòl.

Un dels components claus per evitar aquesta situació és mantenir un bon nivell de matèria orgànica. Per a aquesta fi és de vital importància el compostatge, una pràctica viable, econòmica i fàcil d’aplicar, que regenera el desgast del sòl i el nodreix a través de la matèria orgànica produïda.

El 40% de la superfície d’Espanya es veu amenaçat per severs processos d’erosió i desertificació. En l’actualitat, el nostre territori és un dels països industrialitzats més afectats per aquest problema. Per aquesta raó, és urgent implantar mesures preventives i correctores que impedeixin l’augment progressiu de la desertificació.

El sòl, com a part fonamental dels ecosistemes, ha de recuperar la seva importància. Cal revaloritzar la seva fertilitat, tenir en compte la seva fragilitat davant els impactes ambientals i aturar l’enorme especulació econòmica, que no només amenaça al medi ambient, sinó a les nostres vides i sustents.

El compostatge de la matèria orgànica continguda en els residus domèstics es converteix en aquest context en una eina imprescindible per enfrontar la desertificació: aporta un abonament que manté la cobertura vegetal i respecta els cicles naturals, aconseguint desembocar en un ús racional del terreny. Més del 40% de la nostra bossa d’escombraries són residus orgànics, si aquest material s’aprofités en plantes de compostatge podríem solucionar bona part d’aquest problema.

Vivim en un món amb recursos naturals limitats, en el qual no ens podem permetre seguir eliminant recursos que ajudarien a frenar la desertificació i la seguia alhora que donem una solució ambientalment sostenible i socialment justa a la matèria orgànica.

Des d’Amigos de la Tierra portem més de 15 anys treballant amb projectes de compostatge domèstic en més de 30 municipis de Galícia, Balears, Madrid, Andalusia, La Rioja, Aragó i Navarra. Els resultats han demostrat la capacitat d’implantació del model amb la ciutadania, que gestiona els seus propis residus orgànics transformant-los en un adob natural d’alta qualitat, el compost.

Font: Amigos de la Tierra – www.tierra.org