Asociación Vida Sana 25/06/2016
Contaminants Hormonals: La UE desaprofita una oportunitat d’or.

La Comissió Europea dinamita l’oportunitat de protegir la població i al medi ambient enfront dels contaminants hormonals. Més ciutadans hauran de patir danys abans que es prenguin mesures enfront d’aquestes substàncies.

La proposta exigeix ​​d’una elevada evidència de danys en les persones per regular un disruptor endocrí, tot i que encara s’ha de sotmetre a votació en el Comitè de biocides i el Comitè de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos, tots dos al juliol. Una informació d’Ecologistes en Acció.

El Comissari Europeu de Salut Vilnius Andriukaitis va presentar la setmana passada els criteris que proposa la Comissió Europea per identificar quines substàncies són considerades disruptores endocrines i, per tant, les que podran ser regulades a Europa. Els criteris es presenten amb gairebé tres anys de retard i després d’una sentència condemnatòria del Tribunal Superior de Justícia Europeu per aquesta demora.

Els criteris proposats per la Comissió són tan estrictes que molt poques substàncies amb capacitat d’alterar el sistema hormonal, a les que estem exposats diàriament a través d’aliments i articles de consum, serien regulades.

Els criteris proposats per la Comissió són tan estrictes que molt poques substàncies amb capacitat d’alterar el sistema hormonal, a les que estem exposats diàriament a través d’aliments i articles de consum, serien regulades.
A diferència d’altres substàncies tòxiques, per a les que n’hi ha prou que hi hagi proves de la seva toxicitat en assaigs de laboratori o proves en animals, la proposta de la Comissió exigeix ​​que per regular un disruptor endocrí hi hagi una elevada evidència de danys en els éssers humans després l’exposició.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) van publicar en 2013 una revisió de l’estat del coneixement científic sobre els disruptors endocrins que relacionava l’exposició a disruptors endocrins amb danys al sistema reproductor masculí i femení; tumors en òrgans hormonodependents (càncer de mama, ovaris, pròstata, testicle, tiroide), alteracions en el desenvolupament del sistema neurològic; malalties metabòliques (síndrome metabòlica, diabetis i obesitat) i trastorns del sistema neuroinmunológico (fibromiàlgia, esclerosi múltiple).

Amb els criteris proposats per la Comissió, cap dels 70 plaguicides que tenen aquestes característiques seran regulats i es soscava el reglament europeu de plaguicides, que preveu que no s’utilitzi cap substància amb aquestes propietats que causi o pugui causar danys sobre la salut i el medi ambient. “La proposta de la Comissió implica mantenir l’exposició de la població a aquestes substàncies tòxiques durant dècades, és contrària al principi de cautela que regeix la normativa Europea i ignora la crida de la comunitat científica a que es redueixi com més aviat l’exposició de la població i del medi ambient a aquestes substàncies, en particular l’exposició de dones embarassades i de nens “, ha declarat Dolors Romà, responsable de polítiques de substàncies químiques d’Ecologistes en Acció.

Ecologistes en Acció, al costat de més de 70 organitzacions socials i sanitàries europees, pertanyents a la coalició Europa Lliure de EDCS, fa una crida als governs i parlamentaris europeus perquè rebutgin aquesta proposta i exigeixin a la Comissió que adopti els criteris consensuats per la comunitat científica i recolzats per la majoria dels països europeus.

a Comissió sotmetrà la seva proposta a votació per part dels representants dels Estats membre en les pròximes reunions del Comitè de biocides, el 8 de juliol, i del Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos, el 11 i 12 de juliol.

Font: Associació Vida Sana – Ecologistes en Acció