SEAE 01/07/2016
SEAE convoca els Premis Eco-eLabora-SEAE 2016.

La Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE), convoca la tercera edició dels Premis ‘Eco-eLabora-SEAE’ a la generació, gestió i difusió del coneixement i la innovació en agroecologia i producció ecològica.

Amb aquests premis SEAE vol reconèixer a aquelles persones o entitats (elaboradors, agricultors, comercialitzadors, promotors del consum, tècnics assessors, investigadors, i autoritats competents o de control) que contribueixen a desenvolupar aquest model Agroecològic i de gestió dels agrosistemes que uneix la producció d’aliments de qualitat i la conservació de recursos naturals, considerant l’agricultura i la ramaderia ecològica com a motor essencial per enfrontar els reptes que té plantejats el sector com ara; la conservació i millora de la biodiversitat, la mitigació / adaptació del canvi climàtic, la sobirania alimentària, l’escassetat d’aigua i el desenvolupament rural sostenible i el paisatge.

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 5 de setembre de 2016. Després de completar el formulari al web SEAE (www.agroecologia.net) les candidatures presentaran per email o per correu postal, amb la informació complementària per valorar-la.

Els premis es lliuraran a Lugo durant el ‘XII Congrés SEAE. Lleguminoses: Clau en la gestió dels agrosistemes i l’alimentació ecològica ‘del 20 al 24 de setembre del 2016.

Els premis es lliuraran en cinc categories diferents: Premi a la Generació del coneixement / innovació Agroecològica i producció ecològica; Premi a la transferència / divulgació del coneixement / innovació en producció ecològica; Premi a la Generació i difusió del coneixement / innovació en elaboració ecològica; Premi a la Generació i difusió del coneixement / innovació en restauració ecològica; i Premi a la Generació i difusió del coneixement / innovació en consum ecològic

Els candidat/es han de completar un formulari existent al web SEAE i adjuntar un resum d’un màxim de tres pàgines, escrites en Arial 12, que indiqui els mèrits i raons que han motivat la seva presentació, aportant tots els documents i treballs, publicats o no, que consideri oportuns. Els originals presentats al premi en termini i forma deguts que no podran ser retirats abans que el jurat publiqui la seva decisió. Totes les candidatures de totes les modalitats, podran ser proposades per persones, grup de persones, empreses o entitats, relacionades amb el sector de l’AE, inclosos els membres del Jurat.

El jurat està compost per 6 persones coneixedores del sector agroalimentari ecològic i experts independents proposats per la junta directiva de SEAE. Una Comissió Tècnica farà una preselecció.

Tota la informació a www.agroecologia.net