INFORMES AGRICULTURA ECOLOGICA

Associació Vida Sana 20/07/2016
L’agricultura ecològica iguala la convencional als tròpics.

Un estudi a llarg termini dut a terme per l’Institut Suís d’Investigació d’Agricultura Ecològica (FiBL) a Kènia ha demostrat clarament que l’agricultura ecològica no només genera rendiments comparables, sinó que també produeix més ingressos per als agricultors que els mètodes convencionals.

Aquest estudi de 10 anys a Thika i Chuka s’ha dut a terme amb socis locals des de 2007. Els resultats contradiuen el mite que l’agricultura ecològica necessita més espai per aconseguir rendiments similars. Un menor cost en el preu dels insums destinats a l’agricultura ecològica i un preu superior al mercat implica que els ingressos dels agricultors ecològics comencen a ser majors al cap de cinc anys i assoleixen un benefici d’un 53% major el sisè any.

Un altre factor important determinat per l’estudi és la millor fertilitat del sòl en l’agricultura ecològica. A més, l’absència d’insums químics en els sistemes d’agricultura ecològica té efectes beneficiosos sobre els ecosistemes, així com en la salut de les persones ja que no hi ha residus químics nocius.

Estudis paral·lels a l’Índia a la producció de cotó i Bolívia a la producció de cafè van mostrar resultats igualment positius per a l’enfocament de la producció ecològica. El programa Comparació de Sistemes de Producció al Tròpic a llarg termini (SysCom) està destinat a proporcionar evidències científiques sobre els beneficis i desavantatges dels sistemes de cultius ecològics davant els convencionals. L’objectiu últim és donar suport al desenvolupament de polítiques i estratègies que promoguin l’adopció de pràctiques sostenibles d’ús del sòl a nivell local, regional i internacional.

L’estudi mostra clarament que l’enfocament ecològic és una estratègia viable als tròpics. El principal repte és la difusió del coneixement i la formació en agricultura ecològica. A més de la investigació a llarg termini, que continuarà almenys fins a l’any 2019, s’ha aplicat l’estratègia d’investigació participativa portada a cap a les mateixes finques a fi de promoure pràctiques agrícoles ambientalment sostenibles a nivell local. Juntament amb els agricultors locals i altres actors interessats, diferents assajos de camp s’implementen per provar i analitzar les diferents pràctiques innovadores en les explotacions agrícoles i en finques experimentals.

Aquests són els principals resultats obtinguts fins al moment:

PRODUCTIVITAT I RENDIBILITAT
– En els sistemes d’alts insums, els rendiments dels cultius ecològics són iguals als convencionals: Els rendiments de gra en blat de moro i en blat de moro nan són similars en ambdós llocs en tots els anys, excepte el primer any a Thika.

En sistemes ecològics de baixos insums van mostrar que els rendiments de blat de moro intercalat amb fesol en cultiu ecològic van ser similars al convencional, mentre que conreant només blat de moro els rendiments van ser 1,7 i 3,2 vegades inferiors als convencionals.

– El sistema ecològic d’alts insums resulta ser més rendible que el convencional a partir del quart any.

FERTILITAT DEL SÒL
– Els cultius ecològics d’alts insums milloren la fertilitat del sòl millorant paràmetres com el pH i el contingut de calci, potassi i magnesi respecte al cultiu convencional. 

Els sistemes de producció de baixos insums tenen un efecte similar en el contingut de carboni del sòl ja sigui en cultiu ecològic o en convencional.

– Els sistemes d’agricultura ecològica van ser més eficients en l’ús de nutrients (nitrogen) que els convencionals per a les patates, i els resultats van ser similars en el cas del blat de moro i hortalisses

PLAGUES I MALALTIES
– No es van trobar diferències significatives entre els sistemes ecològics i convencionals respecte a les malalties.

– No es van trobar diferències significatives entre els sistemes ecològics i convencionals respecte a les plagues (pugons i banyarriquer de la tija). Excepte en Chuka el 2010, el mal de banyarriquers va ser superior en els cultius convencionals i va passar a la inversa el 2011 i el 2012.

– Encara que la presència de tèrmits és constant i significativament superior en els camps convencionals el mal produït ha estat similar en ambdós tipus de cultiu excepte el 2008 a Thika on el mal va ser superior en els cultius ecològics. Malgrat els tèrmits és constant i significativament més abundant en comparació amb els orgànics.

L’estudi a llarg termini SysCom compta amb el suport financer de la Fundació Biovision, l’Agència Suïssa per al Desenvolupament i la Cooperació, el Servei de Lliechtenstein per al Desenvolupament i el Fons de Sustentabilidad Coop.

Montse Escutia, Associació Vida Sana

Més informació, aquí