comerciojusto madrid carmena

Coordinadora Estatal de Comerç Just 25/07/2016
Clàusules ètiques de Comerç Just per als contractes de l’Ajuntament de Madrid.

El delegat d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha signat aquesta setmana la instrucció que permet avançar en la introducció de criteris socials, ambientals, ètics i d’innovació per a l’Ajuntament, els organismes autònoms i les entitats municipals.

A partir d’ara la clàusula ètica de Comerç Just s’ha d’incloure en licitacions de contractes, atorgament de concessions, autoritzacions i negocis jurídics patrimonials en règim de concurrència celebrats per l’Ajuntament de Madrid, els seus organismes autònoms i les entitats municipals que tinguin per objecte els serveis d’hostaleria i restauració.

La instrucció es centra en la contractació pública relativa a restaurants, cafeteries, menjadors i altres serveis de menjars (càtering), màquines expenedores i subministraments de productes d’alimentació. En les adjudicacions i autoritzacions d’aquest àmbit, les clàusules de Comerç Just seran un criteri d’adjudicació.

Els productes de Comerç Just inclosos són cafè, te i altres infusions, sucre, caramels, galetes, crema de cacau, cacau instantani, cacau pur, bombons, rajoles i barretes de xocolata. Es tracta dels productes de Comerç Just per als que hi ha garanties de subministrament. És a dir, que es comercialitzen en una quantitat suficient per cobrir les necessitats d’un contracte municipal.

Incorporació de les clàusules de Comerç Just

Al setembre de l’any passat, el regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Madrid modificava la Instrucció 3/2012, que establia mesures sobre la contenció de la despesa en la contractació municipal, deixant sense efecte l’obligatorietat que el preu més baix determinés l’elecció de l’empresa que prestaria els serveis públics quan s’utilitzi més d’un criteri de valoració. I la novetat ara, amb la signatura de la instrucció de clàusules ètiques aquesta mateixa setmana, és l’obligatorietat d’incorporar aquestes criteris de Comerç Just en els procediments de licitació contractual i no contractual d’una forma homogènia i estructurada.

L’Àrea d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Madrid ha requerit la participació de totes les àrees de govern, districtes, organismes autònoms i entitats del sector públic per redactar la instrucció. I també ha mantingut reunions amb les ONG de Comerç Just, nacionals i europees, i entitats de l’economia social per incloure totes aquelles observacions que aportessin més claredat a aquesta disposició. A més, els tècnics municipals han rebut una acció informativa.

Les certificacions sobre Comerç Just esmentades en la instrucció incorporen la norma ISO 17065 FLOCERT, etiquetes Fairtrade o WFTO reconegudes a nivell internacional o qualsevol altra semblant. Per facilitar l’aplicació de la disposició s’ha inclòs en la mateixa col·lecció de clàusules de Comerç Just i responsable a manera de guia d’implantació.

La instrucció aprovada s’emmarca en l’estratègia del Govern municipal de Madrid per introduir criteris socials, ambientals, ètics i d’innovació per a l’Ajuntament, els organismes autònoms i les entitats municipals.

Font: Coordinadora Estatal de Comerç Just – comerciojusto.org