Ecologistes en Acció 27/07/2016
Adéu al glifosat a les carreteres de Madrid.

El manteniment de les carreteres espanyoles amb glifosat ha posat en perill la salut d’automobilistes, ciclistes i habitants de les poblacions veïnes, a més de danyar els ecosistemes propers.

No obstant això, poques vegades som conscients (fins i tot informats) que operaris o camions, com el de la fotografia, estan alliberant a l’ambient un tòxic classificat com a “probable cancerigen” per l’Organització Mundial de la Salut i al que nombrosos estudis relacionen amb danys al sistema hormonal (és sospitós de ser un contaminant hormonal o disruptor endocrí).

Aquests últims mesos hem viscut una gran mobilització social en contra de tòxics que, com el glifosat, danyen la salut humana i el medi ambient. Fruit d’aquesta mobilització més de 200 municipis i regions estan abandonant l’ús d’herbicides que tenen com a principi actiu el glifosat. (Veure mapa de municipis lliures de glifosat)

Aquest estiu, la Direcció General de Carreteres i Infraestructures de la Comunitat de Madrid, ha fet públic el compromís d’abandonar l’ús d’herbicides amb glifosat en el manteniment de les carreteres de tota la Comunitat:

Fragment de la carta enviada a Ecologistes en Acció:

Respuesta glifosato carreteras CM

Pots veure la carta aquí: Información ambiental relativa a los tratamientos con herbicidas en los márgenes de las carreteras de la Comunidad de Madrid

Tot i que aquesta notícia és positiva, s’ha de recalcar que aquesta declaració no és vinculant i haurem de vigilar que es materialitzi en accions concretes, com per exemple, que incloguin aquest compromís d’abandonar el glifosat en els plecs de condicions tècniques de les contractes entre Administració i empresa gestora.

L’objectiu és que les administracions i les empreses gestories optin pels mètodes de la jardineria ecològica, en lloc de considerar que els pesticides (herbicides, insecticides, etc …) són “la millor opció”.

Des d’Ecologistes asseguren que “seguirem amb la nostra campanya perquè municipis i regions prohibeixin l’ús del glifosat en les seves zones públiques, com va recomanar, de manera no vinculant, el Comitè de Plantes Animals, Aliments i Pinsos l’11 de juliol de 2016”

La població Europea seguirà exposta al glifosat 18 mesos més, fins que l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA), finalitzi la seva avaluació dels riscos per a la salut i el medi ambient del famós herbicida creat per Monsanto.

De moment, Europa ha prohibit l’ús de la tallowamina que acompanyava al glifosat en moltes formulacions, com el famós Roundup, per la seva toxicitat. També recomana (però no obliga) als Estats membre que evitin l’ús de glifosat en zones com parcs o zones de joc i que controlin l’ús de glifosat previ a la collita, a causa de la gran quantitat de residu del pesticida que queda en els aliments.

Si vols afegir la teva localitat al mapa, o ajudar a que la teva localitat ho prohibeixi, escriu a nobiocidas@gmail.com

Font: Bloc Libres de Contaminantes Hormonales, Ecologistes en Acció.