VSF Justícia Alimentària Global 30/07/2016
De l’aula a l’hort. La creació d’una cooperativa.

L’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha dut a terme una iniciativa que ha consistit en gestionar un hort a l’escola durant tot l’any i crear i desenvolupar una empresa cooperativa basada en l’hort.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és motivar un grup d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i assolir les competències bàsiques del curs d’una manera més dinàmica. La cooperativa, registrada a la Federació de Cooperatives Escolars de Catalunya, s’encarrega de gestionar el procés de producció i la venda dels productes provinents de l’hort. Els diners obtinguts s’ha utilitzat per finançar el viatge de fi de curs.

VSF Justícia Alimentària Global ha col·laborat amb el centre durant tot aquest procés en el marc del projecte Alimentacción. Lidón Martrat, responsable de Alimentacción a Catalunya explica que “sovint, quan una escola es planteja treballar temes ambientals, es queda només en aquesta dimensió. Nosaltres volíem introduir la part social, també els impactes de l’alimentació en la salut, tot això amb un determinat enfocament: incorporar una visió crítica del nostre sistema alimentari”. En el marc de l’educació crítica, el que es vol aconseguir és que coneguin la realitat local i global de l’entorn de l’alimentació, i connectar-les perquè l’alumnat pugui tenir eines per entendre i analitzar aquests fenòmens. Tot això amb la finalitat de contribuir a un canvi d’actitud, un canvi d’hàbits i un primer pas cap al consum responsable.

Els temes tractats durant els tallers que ha impartit VSF Justícia Alimentària Global s’han centrat en la desigual distribució de la qualitat alimentària i nutricional en el món, els aspectes culturals de la dieta i altres qüestions relatives al consum responsable. També s’han incorporat temàtiques similars a la programació de la matèria biosalut des de la perspectiva de la sobirania alimentària. Aquesta assignatura s’ha convertit en un complement teòric del que es fa a l’hort.

A més, s’han ofert continguts i activitats sobre els impactes de l’alimentació en la nostra salut, els cultius ecològics, els aliments transgènics i altres qüestions vinculades a la producció, distribució i consum d’aliments. Les activitats d’aprenentatge vinculades a la Sobirania Alimentària també han servit per reforçar competències comunicatives amb estimulants debats entre els alumnes sobre la realitat alimentària o els diferents models de producció agrícola.

 

Alimentacción

La participació de VSF a aquesta experiència s’emmarca en un programa més ampli, Alimentacción que des de 2011 s’ha dut a terme en més de 50 centres educatius de primària i secundària de l’Estat espanyol, mitjançant un conveni amb l’Agència espanyola de Cooperació Internacional per al desenvolupament (AECID), que finança aquest programa. El projecte Alimentacción és una iniciativa socioeducativa que intenta generar consciència crítica i promoure l’acció davant les conseqüències socials, econòmiques i ambientals que genera el nostre model alimentari. Promou un model alternatiu basat en els principis de la sobirania alimentària amb perspectiva de gènere que aposta per un món rural viu i pren com a eix dinamitzador el centre escolar per implicar el conjunt de la comunitat. Els centres participants, gràcies al suport de VSF Justícia Alimentària Global, han incorporat als seus projectes educatius continguts, materials i activitats basats en els principis de la Sobirania Alimentària. Mitjançant aquest projecte s’ha creat una xarxa d’escoles i altres institucions a tot l’Estat, amb l’objectiu d’intercanviar experiències, sinèrgies i aprenentatges conjunts.

Enllaç al vídeo explicatiu del projecte