ciudadesque protegen salud y ma

Ecologistes en Acció 02/08/2016
Municipis que protegeixen la salut i el medi ambient.

Els municipis estan prenent la iniciativa en la protecció de la salut de la seva població i del seu medi ambient davant la vergonyosa falta d’acció davant tòxics com els contaminants hormonals o el glifosat que mostren les autoritats europea i espanyola.

Els últims municipis en prendre la davantera en la cura dels seus ciutadans són Onda, a Castelló, Villardervós a Ourense i Hernani, a Guipúscoa.

Onda lluita contra els contaminants hormonals

El municipi d’Onda, a Castelló, es compromet a reduir l’exposició de la seva població als contaminants hormonals.

Amb l’aprovació de la nostra moció per a l’eliminació de contaminants hormonals, l’ajuntament d’Onda es compromet a utilitzar pesticides i productes de neteja lliures de contaminants hormonals en el manteniment dels seus jardins i equipaments públics.

Com l’alimentació és la principal via d’exposició als disruptors endocrins, l’ajuntament es compromet a fomentar el consum de menjar ecològic en menjadors d’escoles, residències i hospitals i a utilitzar envasos alimentaris sense tòxics hormonals com el Bisfenol A yftalatos.

A més, desenvoluparà plans de formació per a professionals de la salut i educadors, mantenir informada la seva població a través de la seva pàgina web i demanarà al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que adopti polítiques per reduir l’exposició de la població i el medi ambient als contaminants hormonals.

La moció, presentada per Onda Sí Es Pot i Esquerra Unida, va ser aprovada per majoria absoluta del ple del 8 de juny. Veure acta del ple, amb l’aprovació a la pàgina 18.

Onda és el tercer municipi que es compromet a lluitar contra els contaminants hormonals, després Estella-Lizarra (Navarra) i Anglés (Girona). També tres Comunitats Autònomes, la Rioja, Aragó i la Comunitat Valenciana han aprovat proposicions no de llei perquè els seus governs desenvolupin, en el termini d’un any, un pla per reduir els contaminants hormonals en els seus serveis públics.

La competència per prohibir aquests tòxics resideix a Europa. Però, malauradament per a la població, la Comissió Europea acaba de presentar una proposta de regulació de contaminants hormonals que permetrà que aquests tòxics romanguin en productes d’ús diari. Per aquesta raó, animem a més ajuntaments a protegir la seva població enfront de l’exposició als contaminants hormonals, per al que compten amb l’ajuda de la nostra Guia “Eliminació de contaminants hormonals”, que mostra de forma senzilla com triar alternatives lliures d’aquestes substàncies.

Lluita contra el glifosat

Noves localitats segueixen unint-se a les més de 200 que prohibeixen l’ús del glifosat en el manteniment de parcs i jardins públics. Les últimes són Hernani (Guipúscoa) i Villardervós (Orense).

Ecologistes acaba de publicar el seu Proposta d’alternatives a l’ús del glifosat per a la gestió d’espais públics urbans, un material imprescindible per conèixer com es pot mantenir espais verds sense utilitzar el famós herbicida, probable cancerigen i sospitós de ser un contaminant hormonal i al qual la població seguirà exposada almenys 18 mesos més.

Mira al mapa de municipis si el teu ja ha aprovat la moció contra el glifosat. Pots posar-te en contacte a través del correonobiocidas@gmail.com.

Font: Bloc Libres de Contaminantes Hormonales, Ecologistas en Acción.