EFE Verde 28/09/2016
Nou de cada deu persones al món respira aire contaminat, segons l’OMS.

El 92 per cent de la població mundial viu en llocs on els nivells de qualitat de l’aire excedeixen els límits fixats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ha alertat avui l’organisme.

L’OMS ha presentat avui un informe en què s’avalua la qualitat de l’aire a la qual està exposada la població mundial i quantifica les malalties i morts derivades d’aquesta contaminació.

Dades més detallades

Les dades són les més detallades mai publicades per l’OMS, que fa servir xifres procedents de mesuraments per satèl·lit, models de transport aeri, i de monitors d’estacions terrestres en relació amb més de 3.000 ubicacions a 103 països, tant rurals com urbanes.

L’informe confirma la dada revelat en estudis anteriors que 3 milions de morts a l’any al 2012 -les xifres disponibles més recents- van estar relacionades amb l’exposició a la contaminació exterior.

No obstant això, rebaixa la xifra de morts globals per contaminació -tant exterior com interior- i la deixa en 6,5 milions, quan en informes anteriors la situava en 7 milions

Fonts de contaminació

Entre les principals fonts de contaminació de l’aire figuren els models ineficaços de transport, la crema de combustible a les llars i la crema de deixalles, les centrals elèctriques i les activitats industrials.

Els principals contaminants són les micropartícules -de un diàmetre inferior a 2,5 micrometros-, del sulfat, dels nitrats i del sutge.

Zones més contaminades

L’informe no fa una classificació dels països més contaminats ni dels que menys, es limita a dir que les regions on la qualitat de l’aire és pitjor són les del Sud-est Asiàtic, el Mediterrani oriental i el Pacífic occidental.

Així mateix, pel que fa a les zones menys contaminades, el text indica que tres quartes parts de la població dels països amb alts ingressos de les Amèriques, així com un 20 per cent de la població que viu en nacions d’ingressos mitjans i baixos de la mateixa regió viuen en llocs amb la qualitat de l’aire considerada correcta.

Una situació que també es dóna en menys del 20 per cent dels països europeus i els països rics del Pacífic occidental.

Morts per la contaminació

Per exemple, l’informe indica que a Espanya el 2012 hi va haver 6.860 morts atribuïdes a la mala qualitat de l’aire, el que representa 7 morts per 100.000 habitants, una proporció igual a la dels Estats Units, però molt més gran al 0,2 registrat a Suècia o al 0,3 a Nova Zelanda.

Els països amb més morts relacionades amb la contaminació de l’aire són Turkmekistán amb 108 decessos per cada 100.000 habitants; Afganistan, amb 81 morts per cada 100.000 habitants; Egipte amb 77; Xina amb 70; o l’Índia amb 68.

Gairebé el 90 per cent de les morts relacionades amb la contaminació de l’aire es produeixen en països d’ingressos baixos i mitjans, i gairebé dos de cada tres tenen lloc en les regions de l’Àsia sud-oriental i del Pacífic occidental.

El 94 per cent de les morts es deuen a malalties no transmissibles, sobretot a malalties cardiovasculars, accidents cerebrovasculars, neumopatía obstructiva crònica i el càncer de pulmó.

La contaminació de l’aire també augmenta el risc d’infeccions respiratòries agudes.

Font: EFE Verde – www.efeverde.com